WA UP2 1401 L

Miele UltraPhase 2

Produktfördelar

UltraPhase 1 och UltraPhase 2

Kvalitetskontroll av Hohenstein-institutet
Hohenstein-institutet undersökte egenskaperna hos det automatiska tvåfas-doseringssystemet för Mieles tvättmedel UltraPhase 1 och UltraPhase 2. Den utmärkta tvätteffekten vad gäller fläckborttagning, vithet, effekt mot grå textilier och exakt dosering bekräftades.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning