Förlängd garanti

Vi erbjuder dig en exklusiv Miele-garanti på upp till 125 månader (10 år och 5 månader).

125 Years of Miele

125 månaders förlängd garanti

Miele firar 125 år. Under en begränsad period kan du få extra trygghet genom att köpa en förlängd garanti på 125 månader (10 år + 5 månader) för endast 3 995 kr - tillgänglig för utvalda produkter** vilket säkerställer pålitliga, snabba reparationer eller byte till ny produkt om det skulle bli nödvändigt.

Maximal säkerhet och trygghet

Lång livslängd, optimal användarkomfort och högsta kvalitet – att köpa en produkt från Miele är det rätta valet. Vill du ha en maximal säkerhet för din nya produkt? Med förlängd garanti har du möjligheten att inom den tvååriga tillverkargarantin köpa en garantiförlängning på upp till 125 månader (10 år och 5 månader)  för dina Miele-produkter.

Garantiförlängningen kan tillämpas på alla Mieles produkter med undantag för dammsugare, kaffemaskiner, MasterCool, Dialogugn.

Dina fördelar

Priser

Förlängd garanti till

5 år*


1 995 kr

Pris per produkt inkl. moms

Förlängd garanti till

125 månader (10 år och 5 månader)*


3 995 kr

Pris per produkt inkl. moms

* innehåller 1 alt. 2 års (köp fr. o. m. 1/5 2022) tillverkargaranti. Kontakta oss för prisinformation om garantiförlängning för dialogugnar, MasterCool och Ranges.

Mer information om förlängd garanti

CareBox dammsugare

Fem års garanti och original Miele HyClean-dammpåsar

Med Miele CareBox för dammsugare erbjuder vi en garantiförlängning till 5 år och 4 förpackningar Miele HyClean 3D Efficiency-dammpåsar. Detta erbjudande gäller för alla golvdammsugare som inte är äldre än ett år.

Miele produktgaranti

1 års alt. 2* års Miele produktgaranti

För alla Mieles hushållsprodukter erbjuder vi dig en frivillig Miele-garanti på:
1 år för produkter köpta t.o.m. 2022-04-30
*2 år för produkter köpta fr.o.m. 2022-05-01
Garantitiden gäller från dokumenterat köpdatum. Under denna tidsperiod är du garanterad att vi åtgärdar alla material- och tillverkningsfel helt utan extra kostnad. Villkoren för Mieles garanti gäller.

Kvalitetsbevis

Miele kvalitetsbevis - produkten upphör.

Registrering av Miele kvalitetsbevis upphör 2022-12-31.

Därefter kan endast redan registrerade kvalitetsbevis användas som värdecheck vid service.

Hur fungerar kvalitetsbeviset?

Kvalitetsbeviset gäller under förutsättning att felet inte uppkommit genom olyckshändelse, vanvård, onormalt bruk eller liknande från innehavarens sida. Kvalitetsbeviset gäller endast vid reparation utförd av Miele-auktoriserad verkstad. För att kvalitetsbeviset skall vara giltigt som värdecheck vid service måste det vara korrekt ifyllt. Kvalitetsbeviset får utnyttjas vid ett servicetillfälle upp till värde 1000 kr inkl moms. Vid service, där kvalitetsbeviset utnyttjas, skall tillhörande inköpskvitto visas upp och kvalitetsbeviset i original lämnas till Mieles servicerepresentant. Datum på inköpskvittot och inköpsdatum på kvalitetsbeviset måste överensstämma. I annat fall är kvalitetsbeviset inte giltigt.

**125 månader täcker 10 år plus ytterligare 5 månader - det inkluderar den 2-åriga Miele-garantin.125 månaders förlängd garanti kan inte köpas till följande produktkategorier: dammsugare, kaffemaskiner, MasterCool, Dialogugn.