Hållbarhet hos Miele

Immer Besser:
för planeten, vårt enda hem

Varför det är så viktigt med hållbarhet

Vår planet genomgår stora förändringar – förändringar som vi just börjat uppleva konsekvenserna av.

Vi bär alla ansvaret för en bättre och mer hållbar framtid – från det största multinationella företaget till det minsta familjehushållet. “Immer Besser” står för vår övertygelse om att alltid göra allt vi gör ännu bättre.

Det motiverar oss att hela tiden utveckla bättre, intelligentare produkter för att göra hushåll och företag som använder dem mer hållbara – från en generation till nästa.

På denna sida kan du ta reda på vad vi gör på vår väg mot en bättre framtid.

Better days

Våra framtidsmål

Vi kämpar mot tiden för att kunna rädda vårt gemensamma hem. Därför utvecklar vi ytterligare våra ambitiösa mål på Miele och utökar ständigt vårt engagemang. Med dessa löften ska vi fortsätta på den inslagna vägen:

Förverkliga hållbarhet, på alla nivåer

Vi arbetar ständigt med att integrera hållbarhet i varje enskild beståndsdel av varje enskild fas i produktens livscykel – i hela värdekedjan och särskilt i användningsfasen för våra kunder.

Tillverka produkter som inte lämnar några spår

Vi strävar efter att utveckla de bästa produkterna och tjänsterna med minsta möjliga påverkan på miljön – med målet att de ska vara helt CO₂-neutrala.

Undvika slöseri genom att ge våra gamla produkter nytt liv

Vårt mål är att skapa en cirkulär värdekedja med noll avfall, där allt material som används i våra produkter återgår till kretsloppet i slutet av sin livscykel.

 

Mer information om Mieles engagemang gällande hållbarhet hittar du i vår senaste hållbarhetsredovisning.

Visste du att?

Hållbarhet aldrig står stilla. För oss innebär det ett uppdrag att alltid föra Miele framåt. Vi arbetar ständigt, i varje projekt och varje initiativ, med att göra hållbarhet till en huvudkomponent i våra innovationer.

  

  

Gröna projekt

Kampen för att rädda vår planet blir alltmer intensiv. Och det gäller även vårt engagemang för att driva våra mål framåt. Men vi klarar det inte själva. Här kan du se några projekt där vi samarbetar med andra för att tackla klimatkrisen.

Mieles hållbara hus

Joost Bakker, en av de ledande experterna inom hållbarhet i Australien, har tillsammans med Miele utvecklat konceptet “Greenhouse-Future Food System”. Huset med två sovrum är ett självförsörjande slutet kretslopp som förutom ett hem förser de boende med energi och livsmedel . Varje enskild Miele-produkt i huset har noggrant testats för att uppnå högsta krav på energibesparing och effektivitet.

 

Image credits: Earl Carter

Köpenhamn blir grönt

Miele är starkt involverad i skapandet av Danmarks första "Gröna Stad" som leverantör av standardutrustning. Vi levererar cirka 15 000 hushållsprodukter till projektet i en ny stadsdel som håller på att ta form i Köpenhamn.

Biodlingar

Miele stöttar medarbetares olika biodlingsinitiativ vilket gör att fälten runt några av våra fabriker surrar av bin som har en positiv inverkan på ekosystemet.

Användning av “grönt stål”

I ett pilotprojekt kommer Miele framöver att använda grönt stål från sin partner Salzgitter AG. Med användningen av det här materialet minskar CO₂-utsläppen under tillverkningsprocessen med över 66 procent: detta genom att använda klimatvänliga energikällor och återanvända stålskrot. Genom denna omställning bidrar Miele ytterligare till att minska utsläppen från sålda varor och tjänster.

Tillsammans kan vi påverka mer

Små förändringar i vår vardag kan göra en stor skillnad för vår planet. Följande fem tips hjälper dig att använda dina Miele-produkter effektivare och därmed bidra till hållbarhet även hemma hos dig.

  

  

Återvinning

Vår planet har begränsade resurser. Det betyder att vi inte längre bara kan använda och sedan slänga produkter. I stället behöver vi gå över till ett pålitligt cirkulärt system där vi säkerställer att produkterna håller längre, reparera dem vid behov och återanvända och återvinna material och delar, allt för att undvika avfall. Allt detta kommer att bidra till att minska vårt ekologiska fotavtryck.

Gjorda för att hålla längre

Miele testar en stor del av sina hushållsprodukter för en livslängd på 20 år. Mer information om vilka produkter vi testar hittar du på vår hemsida.

CO₂-neutralt på alla våra anläggningar

Miele har förbundit sig till initiativet “Science Based Targets” (SBTi) och är klimatneutralt på alla anläggningar (Scope 1&2). En viktig milstolpe på denna väg: Vi minskar utsläppen i användningsfasen av våra produkter (Scope 3.11) med 15 procent från 2019 till 2030 – dessa står nämligen för den största andelen av vårt totala CO₂-fotavtryck.

Din rätt till service

I vårt centrallager förvarar vi alltid mer än 70000 av Mieles originalreservdelar. På detta sätt finns reservdelarna tillgängliga i upp till 15 år och minst 10 år efter det att modellserien har utgått.

“Immer Besser” betyder att alltid bry sig

Som familjeföretag tror vi att framtiden måste vara hållbar, och att vårt ansvar inte slutar i fabriken. Därför strävar vi efter att göra allt vi gör ännu mer hållbart, samtidigt som vi hjälper andra att göra detsamma. Vi behöver alla hjälpas åt för att ta oss an utmaningarna som vår värld ställs inför.

Vi tar hållbarhet på allvar

Drygt 50 % av vår forsknings- och utvecklingsbudget går till att utveckla hållbara produkter och tjänster. En stor del av de Miele-tvättmaskiner som såldes under år 2020 har den högsta energieffektivitetsmärkningen på marknaden.

Kvalitet innebär lång livslängd

Sedan vårt företag grundades har vår produktfilosofi varit att ta fram produkter av högsta kvalitet och med lång livslängd i högklassiga material genom sofistikerade tillverkningsmetoder. Med en långlivad Miele-produkt kan du alltså vara säker på att du förbrukar mindre.


En pålitlig partner

Vi sysselsätter mer än 21000 anställda och har gjort det till vår uppgift att vara en pålitlig partner för branschen och samhället.

Mieles hållbarhetsredovisning

Mieles nya hållbarhetsredovisning finns nu för nerladdning. I denna styrker Miele sitt engagemang i FN:s publicerade “Sustainable Development Goals” (SDG) och antar målet av den andra graden i den internationella klimatpolitiken. I likhet med tidigare redovisningar följer denna version även riktlinjerna i Global Reporting Initiative (GRI).*

Hållbarhetsredovisning 2021

  

Hållbarhetsredovisning 2019

  

Kontakt

Har du frågor om innehållet på denna sida kan du kontakta: sustainability@miele.com

Uppåt