Följande allmänna villkor gäller för försäljning av Miele hushållsprodukter som marknadsförs på www.miele.se (nedan kallade produkt/produkter) av Miele AB, (nedan kallat Miele), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund (nedan kallad kunden) och Miele.

Miele AB tillämpar EHL:s branschbestämmelser, Konsumentköp EHL 2005 vid försäljning till konsument. EHL - Elektriska Hushållsapparat Leverantörer är branschorganisationen för tillverkare och importörer av elektriska hushållsapparater. Vid beställning via Miele e-handel följer Miele bestämmelserna i Distans- och hemförsäljningslagen. Mer information samt bestämmelserna i sin helhet finns på www.applia-sverige.se

Som företagskund gäller leveransvillkor enligt "Allmänna leveransvillkor vid försäljning av reservdelar och tillbehör för elektriska hushållsapparater (EHL Reservdel 2003)" och ”Särskilda bestämmelser vid försäljning till företag eller motsvarande” (APPLiA (EHL) 2019 IK). 

Beställning

Beställning av produkter sker via www.miele.se. Vid beställning träffas avtal om köp först när Miele bekräftat beställningen genom en skriftlig orderbekräftelse eller via e-post, och erhållit full betalning. Miele ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Miele förbehåller sig för fel i information samt fel i specifikation, på samtliga Miele Hushållsprodukter och tjänster. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus förbehålls Miele rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i Mieles sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Miele ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan.

Leveransvillkor

Miele levererar endast till adresser i Sverige.

Leverans maskiner
I det angivna priset ingår alltid miljöavgift och fri frakt till fastighetens port eller tomtgräns i samarbete med speditören DHL.

Det finns två olika leveranssätt att välja mellan för maskiner:

1.    Fri frakt (Standardleverans) som innebär att produkter levereras kostnadsfritt till fastighetens port eller tomtgräns, eller så nära port eller tomtgräns som en lastbil kan köra. Leverans sker på vardagar, normalt mellan kl 08.00 och 16.00. Det är upp till transportören att föreslå tid för leverans, vilket görs via telefon. Den kostnadsfria hemleveransen innefattar inte båt-/färjetransport (bortsett från Gotland, dit vi levererar kostnadsfritt) eller in-/uppbärning av produkterna. 

2.    Upp-/inbärning (extra kostnad) som innebär att produkterna levereras och bärs in i hemmet till önskad plats eller så långt det är möjligt (med emballaget på) normalt mellan kl. 08.00 och 20.00. Kontakta Miele på 08-562 29 000 för information om vad som gäller för din adress. 

Leverans tillbehör, förbrukningsvaror, dammsugare och andra mindre produkter samt reservdelar
Vid beställning av ett ordervärde överstigande 450 kr levereras dess kostnadsfritt till närmaste DHL ServicePoint (tillbehör, förbrukningsvaror, små produkter) eller PostNord-ombud alternativt hem till dig (reservdelar). Understiger ordervärdet 450 kr tillkommer en fraktavgift på 90 kr för leverans.

Leveransavisering
SMS-avisering (DHL) eller avisering via e-post (PostNord)

Vid mottagandet av produkterna ska mottagaren alltid uppvisa legitimation.

Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Hävning av köp ska ske skriftligen via brev eller e-post. Miele betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 10 dagar efter att av Miele godkänd skriftlig hävning har inkommit. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning. Miele förbehåller sig därför rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från kunden gällande leveransförseningar.

Miele ansvarar för transportrisken, d.v.s. risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transporten till kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Miele. Kunden måste anmäla eventuella transportskador till Mieles kundtjänst inom sju arbetsdagar från det tillfälle att godset mottagits. Kunden ansvarar därför för att avemballera och inspektera produktens skick snarast efter mottagandet av godset. Om kunden upptäcker en transportskada ska kunden omgående kontakta Miele kundtjänst.

Observera att produkten inte får användas och att kunden även måste behålla produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärende.

Synbara skador av emballaget och/eller produkten skall alltid direkt vid mottagandet skriftligen noteras på fraktsedeln och delges chauffören. Detta gäller även vid misstanke av s.k. dold skada.

Ej uthämtade varor

Är du inte tillgänglig för att ta emot eller hämta din beställning inom 14 dagar efter bekräftad leverans, returneras varan till oss. Miele debiterar då kunden för tillkommande fraktkostnader.

Priser och betalning

De priser och avgifter som anges är inklusive mervärdeskatt samt andra skatter och pålagor.

Betalsätt och villkor

Betalning av standardorder i webbshopen kan göras med kort (VISA och Mastercard), internetbank (Trustly) och i app-shopen med  kort (VISA och Mastercard) och ApplePay.

Särskilda villkor för prenumerationer i webbshopen: 14 dagar netto. Betalning till bankgiro.

Retur- och ångerrätt

Innan kunden returnerar produkter, måste kunden alltid kontakta Miele kundtjänst på telefon 08-562 29 000. Miele accepterar retur av originalförpackade produkter upp till 14 dagar efter leverans. Efter mottagningskontroll betalar Miele tillbaka köpbeloppet senast inom 10 dagar. Kunden betalar själv eventuell returfrakt, och ångrad produkt skall alltid returneras i originalförpackning med tillhörande emballage. Kunden ansvarar för risken vid returfrakt; denna risk innefattar bland annat att produkten skadas eller kommer bort under frakt.
På Konsumentverkets hemsida finns det ett standardformulär för utövande av ångerrätten som du som kund kan ta del av. Detta formulär hittar du här.

10 år kvalitetsbevis

Produkten upphör: Sista köpdatum för att kunna registrera ett Miele kvalitetsbevis är 2021-12-31. Sista registreringsdatum 2022-12-31. På samtliga Miele Hushållsprodukter (undantaget kaffemaskiner, dammsugare och tillbehör) gäller Miele kvalitetsbevis. Registrering av kvalitetsbeviset måste kunden själv göra på www.miele.se senast 1 år efter inköpsdatum för att detta skall vara giltigt. Här finns även fullständig information om tjänsten, längst ner på sidan.

Personuppgifter

När kunden lägger beställning på www.miele.se uppger kunden personuppgifter såsom namn, adress, telefon-nummer och e-mail adress. I samband med registrering och beställning godkänner kunden att Miele lagrar och använder uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot kunden. Miele kommer inte att lämna ut personuppgifter till tredje part. Miele kan komma att använda uppgifter från kundregistret för att göra utskick. Genom att acceptera köpvillkoren ger kunden sitt samtycke till detta. Vill kunden inte få några utskick går det bra att meddela Miele detta, varvid det åligger Miele att respektera detta.

Enligt Personuppgiftslagen har kund som beställt som privatperson rätt att få den information som Miele har registrerat. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall Miele. Läs mer om hur Miele hanterar personuppgifter.

Force Majeure

Om leverans förhindra, försvåras eller försenas på grund av omständigheter som ligger utanför Miele kontroll har Miele rätt att häva order utan påföljd. Detta meddelas kunden via e-mail eller telefon.

Pricerunner Köpgaranti

När du handlar hos oss omfattas du av PriceRunner Köpgaranti. Därmed är ditt köp skyddat upp till 50.000 kronor om något problem skulle uppstå. Köpgarantin är gratis och gäller för registrerade användare hos PriceRunner.

Du som inte redan är medlem hos PriceRunner och besökt oss genom dem kan också ta del av Köpgarantin genom att inom 60 minuter efter ditt köp registrera dig. Att bli medlem hos PriceRunner är kostnadsfritt och tar bara ett par minuter! Registrera dig för PriceRunner Köpgaranti här

Med PriceRunner Köpgaranti får du ersättning för skadad vara, om leverans av varan uteblir, om en enskild vara saknas vid leverans eller om varan är felaktig. För att Köpgarantin ska gälla så behöver beställningen vara adresserad till dig som privatperson.

Du får endast ersättning för direkt ekonomisk skada som du lidit, inköpskostnader och fraktkostnader. PriceRunner Köpgaranti lämnar ingen ersättning för andra direkta eller indirekta kostnader, värdeminskning eller uteblivna intäkter.

Besök PriceRunner för att ta del av kompletta användarvillkor och regler samt lista på kategorier som ej omfattas.

Miele Sverige ger konsumenten – utöver det som tillfaller denna enligt lagliga garantianspråk och utan att dessa
inskränks – anspråk enligt ramarna för garantiåtaganden för nya hushållsmaskiner:


I. Garantitid och dess början

1. Garanti lämnas för följande tidsperiod:
a) 12 månader för hushållsmaskiner för avsett användningsområde med köpdatum t.o.m. 2022-04-30
b) 24 månader för för hushållsmaskiner för avsett användningsområde med köpdatum fr..o.m. 2022-05-01

2. Garantitiden börjar gälla från dokumenterat inköpsdatum.

II. Garantivillkor

1. Produkten har köpts via auktoriserad återförsäljare eller direkt av Miele i ett EU-land, i Schweiz, Storbritannien eller i Norge och produkten finns och används också där.
2. På uppmaning av servicetekniker ska garantibeviset (kvitto, faktura eller liknande bevis) kunna uppvisas.

III. Innehåll och omfattning av garantin

1. Bristfällighet eller felaktighet hos produkten ska inom skälig tid åtgärdas avgiftsfritt antingen genom reparation
eller byte av aktuell del. Om nödvändiga kostnader uppstår i samband med avhjälpande enligt ovan, till exempel
för arbets- och reservdelskostnader, står Miele Sverige för dessa. Utbytta delar eller hushållsmaskiner övergår i
Miele Sveriges ägo.
2. Förbrukningsvaror och tillbehör ingår inte i leveransen.

IV. Begränsningar i garantin

Garantin omfattar inte bristfälligheter och fel som kan härledas från:
1. Felaktig uppställning eller installation, till exempel på grund av att giltiga säkerhetsföreskrifter eller skriftliga
bruks-, installations- eller monteringsanvisningar inte har beaktats och följts.
2. Otillåten eller felaktig användning samt användning av till exempel olämpliga tvätt-, skölj-, rengöringsmedel eller
kemikalier.
3. En produkt som är köpt i ett annat EU-land, i Schweiz, Storbrittanien eller i Norge som på grund av särskilda specifikationer inte
kan användas eller endast användas med vissa begränsningar.
4. Yttre påverkan som till exempel transportskador, skador orsakade av stötar och slag, skador genom väder- eller
naturpåverkan.
5. Reparationer och ändringar som inte är gjorda av servicetekniker som är utbildade och auktoriserade av Miele.
6. Användning av reservdelar som inte är Mieles originalreservdelar eller tillbehör som inte är godkända av Miele.
7. Glasskärvor och trasiga glödlampor
8. Ström- och spänningsvariationer i elnätet vilka överskrider de angivna toleransgränserna från tillverkaren.
9. Skötsel och rengöring som inte har gjorts enligt bruksanvisningen.

V. Personuppgifter

Personuppgifterna kommer uteslutande att användas för orderhantering liksom vid eventuellt garantiärende med
hänsyn tagen till de dataskyddsrättsliga villkoren.

125 veckors förlängd garanti utan extra kostnad
Den kostnadsfria garantiförlängningen om 125 veckor är endast tillgänglig för 125 Gala Edition kampanjmodeller. Du hittar en värdekupong eller häfte med information om hur du aktiverar den förlängda garantin i förpackningen till din produkt. Skanna bara QR-koden och följ instruktionerna.​

Den förlängda garantin börjar gälla direkt efter den 2-åriga Miele-garantin och förlänger den med ytterligare 125 veckor. Observera att garantin måste aktiveras inom 30 dagar från inköp av produkten i Miele-appen.​ Miele-appen är tillgänglig för en mobil enhet (för minimikraven, se informationen i appbutiken). Ytterligare digitalt erbjudande från Miele & Cie. KG. Alla smarta applikationer är möjliga med Miele@home-systemet. Utbudet av funktioner kan variera beroende på modell och land.​​

Villkoren för 125 veckors förlängd garanti gäller. Se de fullständiga villkoren nedan.

Tack för att du väljer att aktivera 125 veckors förlängd garanti! Den förlängda garantin löper vidare direkt efter Mieles 2-årsgaranti och förlänger den med ytterligare 125 veckor.

Följande avtalsvillkor gäller för den ytterligare utökade garantin på 125 veckor, oaktat lagstadgade rättigheter vid defekter och utan att begränsa dessa. Att hävda dessa lagstadgade rättigheter är kostnadsfritt.

 

1. Giltighetstid och början

1.1    Miele Sverige lämnar en lagstadgad garanti som börjar vid köp av hushållsprodukten. Med förlängd garanti övertar Miele reparationskostnader i ytterligare 125 veckor i direkt anslutning till garantiperioden. Giltighetstiden står på avtalets framsida.

1.2    Avtalet kommer att tillhandahållas via e-post.

1.3    Reparation av produkten eller tillhandahållande av reservdelar förlänger inte kontraktets löptid.

 

2. Villkor 

2.1    Maskinen har köpts från en auktoriserad återförsäljare eller direkt från Miele i ett EU-land (exklusive Irland) eller Schweiz.

2.2    Vid tidpunkten för köp av Miele förlängd garanti var både hemort och produkt i Sverige). 

2.3    Förlängd garanti gäller endast för en specifik produkt och kan inte överföras till andra produkter. 

2.4    Om produkten byter ägare eller om ägaren flyttar ska detta meddelas Miele för att den förlängda garantin ska behålla sin giltighet. 

2.5    Den 125 veckors förlängda garantin tillhandahålls kostnadsfritt på definierade 125 Gala Edition-modeller. Den måste aktiveras via Miele-appen inom 30 dagar från köpet av produkten.

Miele-appen är en ytterligare digital tjänst från Miele & Cie. KG.

2.6    Tjänsterna inom ramen för den förlängda garantin kommer endast att tillhandahållas inom EU, Storbritannien, Schweiz och Norge.

2.7    Tjänster inom ramen för den förlängda garantin kan endast utföras av Miele-kundtjänst eller en serviceagent som auktoriserats av Miele AB. Miele kundtjänst kan kontaktas via miele.se/service.

2.8    Om Miele begär det ska inköpskvittot och avtalsdokumentet visas. 

2.9    Om kunden inte har rätt till ett anspråk enligt den förlängda garantin kommer kostnaderna för reparationer och andra utförda tjänster (t.ex. inspektion av produkten) att faktureras enligt gällande priser. 

2.10    En produkt med avtalsdokument är endast avsedd för icke-kommersiellt bruk.

 

3. Innehåll och omfattning

3.1    Bristfällighet hos produkten ska inom lämplig tid åtgärdas avgiftsfritt genom reparation eller byte av aktuell del. Om nödvändiga kostnader för transport-, väg-, arbets-, och reservdelskostnader uppstår, står Miele för dessa. Utbytta delar eller hushållsprodukter övergår i Miele Sveriges ägo.  

3.2    Om reparation är oekonomisk eller omöjlig, får kunden, på Mieles initiativ, en likvärdig ny produkt. Med en ersättningsprodukt kan kommunikation (anslutning) med andra maskiner och det befintliga systemet i huset inte garanteras. Alternativt, om så begärs, kan produktens aktuella marknadsvärde återbetalas. Om produktens aktuella marknadsvärde ersätts av Miele blir förlorar den förlängda garantin sin giltighet. Om produkten byts ut överförs den återstående garantiperioden från avtalet till den nya produkten. 

3.3    Den förlängda garantin täcker inga ytterligare anspråk på skador mot Miele Sverige, förutom i fall som härrör från grov eller avsiktlig vårdslöshet från den tekniska serviceagenten som beställts av Miele (försäljningsdotterbolag) eller ansvar till följd av dödlig skada, fysisk skada eller hälsoskada.  

3.4    Förbrukningsvaror och tillbehör omfattas inte av detta avtal. 

 

4. Begränsningar 

Den utökade garantin täcker inte kostnader för reparationer där ett fel beror på följande:

4.1    Felaktig installation, t.ex. på grund av att giltiga säkerhetsföreskrifter eller skriftliga bruks-, installations-, eller monteringsanvisningar inte har beaktats och följts. 

4.2    Otillåten eller felaktig användning samt användning av t.ex. olämpliga tvätt-, skölj-, rengöringsmedel eller kemikalier. 

4.3    En produkt köpt i ett EU-land (utom Irland) eller Schweiz kanske inte är lämplig för användning eller kan vara föremål för begränsningar av användningen på grund av andra tekniska specifikationer. 

4.4    Yttre påverkan som t.ex. transportskador, skador orsakade av stötar och slag, skador genom väder- eller naturpåverkan. 

4.5    Reparationer och ändringar som inte är gjorda av servicetekniker som är utbildade och auktoriserade av Miele. 

4.6    Skador på icke-standardtillbehör och underlåtenhet att använda äkta Miele-reservdelar eller tillbehör som godkänts av Miele.

4.7    Glasbrott och defekta lampor.

4.8    Ström- och spänningsvariationer i elnätet som översiger de angivna toleransgränserna från tillverkaren. 

4.9    Underlåtenhet att utföra rengörings- och skötselarbete i enlighet med bruksanvisningen. 

4.10   Användningsrelaterat och naturligt slitage, såsom minskad belastningsprestanda hos ackumulatorer och komponenter som enligt bruksanvisningen måste bytas regelbundet under produktens livscykel.

 

5. Personuppgifter 

Personuppgifterna kommer endast att användas för orderhantering med hänsyn tagen till de dataskyddsrättsliga villkoren. Läs mer om hu vi hanterar personuppgifter här.

 

6. Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Ångerfristen löper ut efter 14 dagar från dagen för avtalets ingående. För att utöva ångerrätten måste du informera oss (Miele AB, Box 1397, 171 27 Solna, info@miele.se) om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett entydigt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade ångerblanketten, men det är inte obligatoriskt. För att hålla ångerfristen räcker det att du skickar ditt meddelande om ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.


Effekter av ångerrätt
Om du frånträder detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar som mottagits från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som uppstår till följd av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att frånträda detta kontrakt. Vi kommer att utföra sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; Under inga omständigheter kommer du att ådra dig några avgifter till följd av sådan återbetalning.

Om du begärde att börja utföra tjänster under ångerfristen, ska du betala oss ett belopp som står i proportion till vad som har tillhandahållits tills du har meddelat oss att du frånträder detta avtal, jämfört med avtalets fulla täckning.
 

Mall för ångerblankett
(Fyll i och returnera detta formulär endast om du vill frånträda avtalet.)  
—    Till (Miele AB, Box 1397, 171 27 Solna):
—    Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) köpeavtal avseende följande varor (*)/för tillhandahållande av följande tjänst (*),
—    Beställd den (*)/mottagen den (*),
—    Konsumentens/konsumenternas namn.,
—    Konsumentens/konsumenternas adress.
—    Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om detta formulär anmäls på papper),
—    Datum
(*) Stryk det ej tillämpliga.
 

 

 

 

125 månaders förlängd garanti

125-månaders förlängd garanti (10 år och 5 månader) är ett valfritt erbjudande som du kan köpa online. De 125 månaderna omfattar 10 år plus ytterligare 5 månader, inklusive den 2 åriga Miele-garanti.​ Detta erbjudande gäller under hela kampanjperioden från början av januari 2024 till slutet av december 2024. Den 125 månader långa förlängda garantin gäller uteslutande för större hushållprodukter. Följande produkter är undantagna: Dammsugare, kaffemaskiner (CVA och CM), MasterCool, Ranges och Dialogugnar.​ Se fullständiga villkor nedan.​

Följande avtalsvillkor gäller för den ytterligare utökade garantin, oaktat lagstadgade rättigheter vid defekter och utan att begränsa dessa. Att hävda dessa lagstadgade rättigheter är kostnadsfritt.

 

1. Giltighetstid och början

1.1    Miele Sverige lämnar en lagstadgad garanti som börjar vid köp av hushållsprodukten. Med förlängd garanti övertar Miele reparationskostnader i ytterligare 125 månader i direkt anslutning till garantiperioden. Giltighetstiden står på avtalets framsida.

1.2    Avtalet om den förlängda garantin förlängs automatiskt med ytterligare tolv (12) månader upp till tio (10) år efter inköpsdatumet för enheten. Avtalet sägs därefter upp automatiskt. Det kan också sägas upp skriftligen senast en månad före utgången av den årliga försäkringsperioden från och med den första giltighetsdagen/förnyelsedagen. Den automatiska förlängningen träder i kraft efter att kunden har betalat fakturan som mottagits i början av den förlängda perioden inom den angivna avräkningstiden.

1.3    En befintlig förlängd garanti på fem (5) år kan förlängas till tio (10) år inom täckningsperioden. Ytterligare 125 veckors förlängd garanti kan förlängas till tio (10) år inom täckningsperioden. För att köpa, vänligen kontakta Mieles kundtjänst.

1.4    Miele har rätt att när som helst genomföra prisjusteringear. När man ingår avtal för Miele förlängd garanti gäller de priser som står i prislistan då av talet slöts. Prisändringar av den förlängda garantin för ett år kan noteras från årsfakturan. Skriftlig information i förväg kommer inte att ges. Om fakturan betalas inom betalningsperioden förutsätts det att prisändringen har godkänts. Om betalning hålls inne kommer garantin inte att förlängas.

Alla priser inkluderar lagstadgad mervärdesskatt. 

1.5    Avtalet tillhandahålls via e-mail. 

1.6    Reparation av produkten liksom compensation förlänger inte avtalets löptid.

 

2. Villkor 

2.1    Maskinen har köpts från en auktoriserad återförsäljare eller direkt från Miele i ett EU-land (exklusive Irland) eller Schweiz.

2.2    Vid tidpunkten för köp av Miele förlängd garanti var både hemort och produkt i Sverige). 

2.3    Förlängd garanti gäller endast för en specifik produkt och kan inte överföras till andra produkter.

2.4    Om produkten byter ägare eller om ägaren flyttar ska detta meddelas Miele för att den förlängda garantin ska behålla sin giltighet.

2.5    Avtalet måste registreras och tecknas inom produktens giltgia garantiperiod. Den utökade garantin på ett år kan också erhållas direkt efter ett servicebesök av en Miele-tekniker på enheter som inte är äldre än tio (10) år.

2.6    Tjänsterna inom ramen för den förlängda garantin kommer endast att tillhandahållas inom EU, Storbritannien, Schweiz och Norge.

2.7    Tjänster inom ramen för den förlängda garantin kan endast utföras av Miele-kundtjänst eller en serviceagent som auktoriserats av Miele AB. Miele kundtjänst kan kontaktas via miele.se/service 

2.8    Om Miele begär det ska inköpskvittot och avtalsdokumentet visas.

2.9    Om kunden inte har rätt till ett anspråk enligt den förlängda garantin kommer kostnaderna för reparationer och andra utförda tjänster (t.ex. inspektion av produkten) att faktureras enligt gällande priser. 

2.10    En produkt med avtalsdokument är endast avsedd för icke-kommersiellt bruk.. 

2.11    Den förlängda garantin är inte tillgänglig för kaffebryggare, ProfiLine-diskmaskiner, Little Giants och Miele Professional-produkter. Särskilda serviceerbjudanden gäller för dessa produkter.

 

3. Innehåll och omfattning 

3.1    Bristfällighet hos produkten ska inom lämplig tid åtgärdas avgiftsfritt genom reparation eller byte av aktuell del. Om nödvändiga kostnader för transport-, väg-, arbets-, och reservdelskostnader uppstår, står Miele för dessa. Utbytta delar eller hushållsprodukter övergår i Miele Sveriges ägo. 

3.2    Om reparation är oekonomisk eller omöjlig, får kunden, på Mieles initiativ, en likvärdig ny produkt. Med en ersättningsprodukt kan kommunikation (anslutning) med andra maskiner och det befintliga systemet i huset inte garanteras. Alternativt, om så begärs, kan produktens aktuella marknadsvärde återbetalas. Om produktens aktuella marknadsvärde ersätts av Miele blir förlorar den förlängda garantin sin giltighet. Om produkten byts ut överförs den återstående garantiperioden från avtalet till den nya produkten. 

3.3    Den förlängda garantin täcker inga ytterligare anspråk på skador mot Miele Sverige, förutom i fall som härrör från grov eller avsiktlig vårdslöshet från den tekniska serviceagenten som beställts av Miele (försäljningsdotterbolag) eller ansvar till följd av dödlig skada, fysisk skada eller hälsoskada.  

3.4    Förbrukningsvaror och tillbehör omfattas inte av detta avtal. 

 

4. Begränsningar 

Den utökade garantin täcker inte kostnader för reparationer där ett fel beror på följande: 

4.1    Felaktig installation, t.ex. på grund av att giltiga säkerhetsföreskrifter eller skriftliga bruks-, installations-, eller monteringsanvisningar inte har beaktats och följts. 

4.2    Otillåten eller felaktig användning samt användning av t.ex. olämpliga tvätt-, skölj-, rengöringsmedel eller kemikalier. 

4.3    En produkt köpt i ett EU-land (utom Irland) eller Schweiz kanske inte är lämplig för användning eller kan vara föremål för begränsningar av användningen på grund av andra tekniska specifikationer. 

4.4    Yttre påverkan som t.ex. transportskador, skador orsakade av stötar och slag, skador genom väder- eller naturpåverkan. 

4.5    Reparationer och ändringar som inte är gjorda av servicetekniker som är utbildade och auktoriserade av Miele. 

4.6    Skador på icke-standardtillbehör och underlåtenhet att använda äkta Miele-reservdelar eller tillbehör som godkänts av Miele.;

4.7    Glasbrott och defekta lampor. 

4.8    Ström- och spänningsvariationer i elnätet som översiger de angivna toleransgränserna från tillverkaren. 

4.9    Underlåtenhet att utföra rengörings- och skötselarbete i enlighet med bruksanvisningen. 

4.10    Användningsrelaterat och naturligt slitage, såsom minskad belastningsprestanda hos ackumulatorer och komponenter som enligt bruksanvisningen måste bytas regelbundet under produktens livscykel.

 

5. Personuppgifter 

Personuppgifterna kommer endast att användas för orderhantering med hänsyn tagen till de dataskyddsrättsliga villkoren. Läs mer om hu vi hanterar personuppgifter här.

 

6. Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Ångerfristen löper ut efter 14 dagar från dagen för avtalets ingående. För att utöva ångerrätten måste du informera oss (Miele AB, Box 1397, 171 27 Solna, info@miele.se) om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett entydigt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade ångerblanketten, men det är inte obligatoriskt. För att hålla ångerfristen räcker det att du skickar ditt meddelande om ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

 

Effekter av ångerrätt
Om du frånträder detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar som mottagits från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som uppstår till följd av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att frånträda detta kontrakt. Vi kommer att utföra sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; Under inga omständigheter kommer du att ådra dig några avgifter till följd av sådan återbetalning. Om du begärde att börja utföra tjänster under ångerfristen, ska du betala oss ett belopp som står i proportion till vad som har tillhandahållits tills du har meddelat oss att du frånträder detta avtal, jämfört med avtalets fulla täckning.

 

Mall för ångerblankett
(Fyll i och returnera detta formulär endast om du vill frånträda avtalet.)  
—    Till (Miele AB, Box 1397, 171 27 Solna):
—    Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) köpeavtal avseende följande varor (*)/för tillhandahållande av följande tjänst (*),
—    Beställd den (*)/mottagen den (*),
—    Konsumentens/konsumenternas namn.
—    Konsumentens/konsumenternas adress.
—    Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om detta formulär anmäls på papper),
—    Datum  
(*) Stryk det ej tillämpliga.

 

 

Villkor för CareBox för dammsugare

I. Giltighetstid och början
1. Miele Sverige lämnar från 1 maj 2022 en tvåårig garanti på dammsugare som börjar vid inköpsdatum. För dammsugare köpta t.o.m. 30 april 2022 gäller ett års garanti från inköpsdatum. Med CareBoxens avtal för förlängd garanti övertar Miele reparationskostnader för en tidsperiod på ytterligare tre år alt. fyra år i direkt anslutning till dammsugargarantin. CareBoxens avtal för förlängd garanti måste registeras inom två år (köp från 1 maj 2022) resp. ett år (köp t.o.m. 30 april 2022) efter köp av dammsugaren.Miele Sverige lämnar en ettårig garanti som börjar vid köpdatum. Med CareBoxens serviceavtal övertar Miele reparationskostnader för en tidsperiod på ytterligare fyra år i direkt anslutning till denna garanti.
2. Reparation av dammsugaren och reservdelar förlänger inte avtalstiden.

II. Villkor
1. Dammsugaren har köpts via auktoriserad återförsäljare eller direkt av Miele i ett EU-land, Schweiz, Storbritannien eller Norge.
2. Vid tidpunkten för köp av Mieles CareBox var både hemort och dammsugare i Sverige.
3. CareBoxens serviceavtal gäller endast för en Mieledammsugare och kan inte överföras till annan dammsugare eller hushållsprodukt.
4. Registrering av CareBoxens serviceavtal måste ske inom den ettåriga garantitiden. Registrering efter denna tidsperiod är ej möjlig.
5. Tjänsterna inom ramen för CareBoxens serviceavtal gäller endast inom EU, Schweiz, Storbritannien och Norge.
6. Om dammpåsar utan "Original Miele"-logon används faller reparationsskyddet bort.
7. På förfrågan av Miele måste kvittot samt serviceavtalet, på vilket kundens namn och adress står, visas.
8. En dammsugare med CareBox serviceavtal får endast användas för privat hushållsbruk.

III. Innehåll och omfattning
1. Bristfällighet hos dammsugaren ska inom lämplig tid åtgärdas avgiftsfritt antingen genom reparation eller byte av aktuell del. Om nödvändiga kostnader för transport-, väg-, arbets- och reservdelskostnader uppstår, står Miele för dessa. Utbytta delar eller dammsugare övergår i Miele Sveriges ägo.
2. Tjänster inom ramen för CareBoxens serviceavtal får endast uföras av Miele Sverige eller av Miele auktoriserad service.
3. Om reparation är oekonomisk eller omöjlig, förbehåller sig Miele rätten, att ge kunden en identisk eller likvärdig dammsugare. Enligt önskemål kan alternativt motsvarande tidsvärde för dammsugaren, på Mieles initiativ, betalas ut. Om ersättning för hushållsproduktens tidsvärde utgår, förlorar detta serviceavtal sin giltighet. Om dammsugaren ersätts med likvärdig dammsugare, överförs resterande tid för CareBoxens serviceavtal på ersättningsdammsugaren.
4. CareBoxens serviceavtal omfattar inga skadeståndsanspråk mot Miele Sverige utöver detta, om det inte handlar om personers hälsa eller om den auktoriserade servicen från Miele Sverige har handlat avsiktligt eller grovt oaktsamt.
5. Drivmedel, förbrukningsvaror och tillbehör ingår inte i leveransen.

IV. Begränsningar för CareBoxens för dammsugare
CareBoxens serviceavtal för dammsugare omfattar inte bristfälligheter och fel som kan härledas från:
1. Felaktig uppställning eller installation, till exempel på grund av att giltiga säkerhetsföreskrifter eller skriftliga bruks-, installations- eller monteringsanvisningar inte har beaktats och följts.
2. Otillåten eller felaktig användning som till exempel att inte använda Mieles dammpåsar och/eller filter, dammsuga upp främmande föremål, vätskor, byggdamm eller tonerpulver.
3. En dammsugare som är köpt i ett annat EU-land, Schweiz, Storbritannien eller Norge som på grund av särskilda specifikationer inte kan användas eller endast kan användas med vissa begränsningar.
4. Yttre påverkan som till exempel transportskador, skador orsakade av stötar och slag, skador genom väder- eller naturpåverkan.
5. Reparationer och ändringar som inte är gjorda av servicetekniker som är utbildad och auktoriserad av Miele.
6. Användning av reservdelar som inte är Mieles originalreservdelar eller tillbehör som inte är godkända av Miele.
7. Skador på tillbehör som inte är standard.
8. Ström- och spänningsvariationer i elnätet vilka över- eller underskrider de angivna toleransgränserna från tillverkaren.
9. Skötsel och rengöring som inte har gjorts enligt bruksanvisningen.

V. Personuppgifter
Personuppgifterna kommer uteslutande att användas för orderhantering med hänsyn tagen till de dataskyddsrättsliga villkoren.

Betalningsvillkor
Fakturan kan betalas med kort på plats efter utförd service. Vill ni betala mot faktura 30 dagar tillkommer en faktureringsavgift på 75 kr.

Se allmänna villkor för service och servicebokning online här

1. Villkor

1.1 Ett produktfel kan innebära en del stress och osäkerhet vad gäller reparationskostnader. Med tjänsten “Reparation med fast pris” kan du vara säker på att alla kostnader för reparationen av produkten täcks av en engångsbetalning.

1.2 Om inte tjänsten “Reparation med fast pris” bokas minst 24 timmar före servicebesöket, så debiteras aktuell besöksavgift (som anges på www.miele.se) plus reservdelar och merarbete. När serviceteknikern väl är på plats så är alternativet “Reparation med fast pris” inte längre tillgängligt.

1.3 Om flera produkter behöver repareras kan alternativet “Reparation med fast pris” användas antingen för alla produkter eller endast för utvalda produkter. Om du låter flera produkter repareras samtidigt så betalar du endast en framkörningsavgift. Om “Reparation med fast pris” endast väljs för en produkt så beräknas reparationskostnaderna för varje ytterligare produkt enligt aktuella standardarbetspriser och reservdelspriser. Detta är ett särskilt bra alternativ om en av dina produkter endast har ett litet fel.

1.4 Om det under en “Reparation med fast pris” behövs en lyftanordning för produkten på grund av installationsbegränsningar, så tillkommer en kostnad på 710,00 SEK.

1.5 Tjänsten “Reparation med fast pris” är inte tillgänglig för MasterCool-produkter, dialogugnar och Range Cooker, hällar och kaffemaskiner.

2. Innehåll och omfattning

Tjänsten “Reparation med fast pris” omfattar följande:

2.1 Alla resekostnader och framkörningsavgifter.

2.2 Allt arbete och alla reservdelar som behövs för att reparera det fel som anmälts vid tidpunkten för bokningen, inklusive uppföljningsbesök om reparationsdelar måste beställas, som inte finns i teknikerns fordon.

2.3 Det är endast det fel som anmäls vid tidpunkten för bokningen som täcks av tjänsten “Reparation med fast pris”.

2.4 Om teknikern inte hittar något fel i produkten genomför teknikern ett utförligt underhåll vid servicebesöket, för att säkerställa att produkten även kommer fungera felfritt framöver. Detta underhåll innehåller alla Mieles vårdande medel som krävs för detta. Teknikern kan ge dig råd om hur du får ut det bästa av din produkt och ge dig tips om underhåll och skötsel.

2.5 Tjänsten “Reparation med fast pris” har en 12-månaders garanti för reservdelar och servicearbete, med början vid reparationsdatumet. Om samma fel återkommer inom denna tidsperiod, så åtgärdas det kostnadsfritt, förutsatt att aktuell produkt är installerad enligt gällande föreskrifter, att den underhålls enligt tillverkarens instruktioner och inte används på ett felaktigt sätt.

2.6 Om det inom 12 månader efter reparationen uppstår ytterligare fel hos produkten, som hänger samman med den första reparationen eller kan ha samma orsak, så måste en tekniker utföra en feldiagnos på uppställningsplatsen. Om diagnosen visar att felen inte hänger samman med den ursprungliga reparationen, så är kunden skyldig att stå för teknikerns arbetskostnader. I detta fall erbjuder teknikern antingen:

A. tjänsten “Reparation med fast pris” eller

B. betalning av besökskostnad inklusive reservdelar och eventuella extra arbeten, beroende på vilket alternativ som enligt teknikerns rekommendation är det mest prisvärda. Om kunden bestämmer sig för att inte använda rekommendationen, så beräknas den normala framkörningsavgiften för teknikerns arbete. 

2.7 Om reparationen av produkten inte lönar sig ekonomiskt på grund av produktens ålder eller felets karaktär eller om det inte längre finns tillgängliga reservdelar, så erbjuder Miele AB kunden att få köpa en ny produkt, varvid kostnaderna för tjänsten “Reparation med fast pris” räknas in i kostnaden för den nya produkten. Detta innebär att servicebesöket är kostnadsfritt. Detta erbjudande gäller upp till 90 dagar efter teknikerbesöket.

2.8 Tjänsten “Reparation med fast pris” räknas bara in om den nya produkten till rekommenderat försäljningspris köps direkt från Miele AB. Miele har rätt att utesluta specifika modeller eller åtgärder från tjänsten “Reparation med fast pris”.

2.9 Om reparationen av produkten bedöms som icke lönsam vid det första servicebesöket och om kunden bestämmer sig för att inte byta ut produkten direkt hos Miele AB eller att köpa den någon annanstans, så debiterar Miele (dotterbolag) den vanliga avgiften för servicebesöket.

3. Begränsningar

Följande fel innefattas inte av tjänsten “Reparation med fast pris”:

3.1 Tvättmaskiner och torktumlare: trummor och lager. Reparationen av produkten är inte längre lönsam.

3.2 Kyl-/frysprodukter: byte av kylmedelsgaser eller kompressorer. Reparationen av produkten är inte längre lönsam.

3.3 Hällar – glasplattor.

3.4 Reservdelar som inte har något samband med det ursprungligt anmälda felet. Ytterligare reservdelar som behövs, som inte har något samband med det anmälda felet och ska byggas in, kan anges separat i fakturan.

3.5 Montering och fastsättning för: gashällsbärare, brännare och vridknappar, all interiör utrustning för kylskåp, till exempel dörr-/glashyllor, alla fryslådor och torktumlarfilter. Lucktätningsringar som du inte underhåller enligt bruksanvisningen.

3.6 Kosmetiska delar/manöverpaneler.

3.7 Produktdelar av glas, som förflyttats, repats eller har gått sönder.

3.8 Alla produktdelar som bevisligen har underhållits felaktigt och inte enligt bruksanvisningen.

3.9 Alla produkter för vilka Miele eller en av Miele auktoriserad servicepartner redan har genomfört ett servicebesök och för vilka en diagnos/ett kostnadsförslag har gjorts för det anmälda felet.

3.10 Alla Miele Professional-produkter eller hushållsprodukter som används för professionellt bruk.

4. Integritetspolicy

I samband med servicetjänsterna samlar och bearbetar Miele AB personrelaterade uppgifter. Ytterligare information om databehandling finns i integritetspolicyn

5. Uppsägning

Följande rättigheter gäller för uppsägning av avtalet:

5.1 Tjänsten “Reparation med fast pris” kan sägas upp med full återbetalning upp till en dag före det planerade reparationsbesöket. Vid en uppsägning på den avtalade dagen har Miele AB rätten att fakturera aktuell besöksavgift.

5.2 Tjänsten “Reparation med fast pris” kan sägas upp om Miele AB informerar kunden om en ändring av tjänsterna, ett prisfel, en felaktig tjänstebeskrivning eller en ändring av villkoren, som kunden inte accepterar. Detta gäller även om det finns en risk att tjänsterna fördröjs avsevärt, på grund av händelser som Miele inte har kontroll över.

Bokning matlagningskvällar och Miele event

Bokning av Miele matlagningskväll och andra event sker på Mieles hemsida, www.miele.se. Välj önskad kurs och datum. Tillgängligheten för kurserna syns på hemsidan. För att boka en kurs behöver du skapa ett konto på vår hemsida. Här anger du namn, epostadress och telefonnummer.

Det är enbart tillåtet att boka 2 matlagningskvällar/halvår.

Betalning

Betalning sker via bankkort eller direkt bankbetalning via vår betalportal. När bokningen är betald får du en bokningsbekräftelse till din epostadress.

Avbokning

Avbokning kan ske senast 5 dagar före matlagningskvällen utan kostnad. Vid senare avbokning debiteras hela avgiften. Ett alternativ till avbokning är givetvis att någon annan går i ditt ställe. 
Kontakta vår kundtjänst för avbokning, 08-562 29 000 eller via vårt kontaktformulär.

Miele eventKontakta oss

Miele General Terms and Conditions for Professional Repairer

1.1 Scope of Application, Contract Language, Saving of the Contract Text

These Miele General Terms and Conditions for Professional Repairer (Terms) shall apply to:

 1. the use of the Miele Professional Repairer Store (the Store);
 2. the purchase and/or ordering of (1) Miele spare parts for Professional Repairer (Parts), (2) Miele software and other digital products for Professional Repairer (Digital Products) and (3) free-of-charge and chargeable access to repair and maintenance information for Professional Repairer (Services) via the Store.

1.2 We are Miele AB, a company registered in Sweden. Our company registration number is 556138-9668 and our registered office is at Industrivägen 20, 171 48 Solna.

1.3 Orders may be placed only by You, a Professional Repairer, who is a legal entity according to Swedish law. We will not accept any terms and conditions of the Professional Repairer.

1.4 The Contract Language is English.

1.5 Please read these Terms carefully before You submit Your order to us. These Terms tell You who we are, how we will provide Parts, Digital Products and Services to You, how You and we may change or end the contract, what to do if there is a problem and other important information. If You think that there is a mistake in these Terms, please contact us to discuss. These terms are available in the Store. You may review these Terms and Your previous orders in Your customer account in the Store. You may also review, download, save and print the Terms on this same page.
 

2. Prerequisites for the use of the Store

Customer Account

2.1 You need a registration and an account for the Store in order to use the Store.  After entering Your data, You can end the registration process by clicking the “Register” button and a registration application will be automatically send to Miele. Miele decides on the acceptance of the registration application at its own discretion. Miele is entitled to require the Professional Repairer to demonstrate that (i) the Professional Repairer has the technical competence to repair domestic appliances and complies with the applicable regulations for repairers of electrical equipment in Sweden and (ii) the Professional Repairer is covered by insurance covering liabilities resulting from its activity regardless of whether this is required in Sweden. Miele shall accept or refuse the registration within five (5) working days form the date of the request. If Miele accepts the registration application, Miele will confirm Your successful registration on the Store or by e-mail. Upon successful registration, an account is created for You and You can login by using Your access data (e-mail address and password).
 

Further Prerequisites

2.2 In order to use our Digital Products and/or Services, You have to ensure that You fulfil all prerequisites stipulated for the respective Digital Product or Service. You will find all specific prerequisites for Digital Products and/or Services in the respective description for the Digital Product or Service. 
 

3. Conclusion of Contract and Correction of Input Errors

The availability of our Parts, Digital Products and Services in the Store do not constitute a legally binding offer, but an invitation to place an order. You may put any particular Part, Digital Product and/or Service into the virtual shopping basket by clicking on the button “into the shopping basket”, without making an offer to order. The selected Parts, Digital Products and Services may be checked and changed at any time. Before placing Your order, You may put further Parts, Digital Products and Services into the shopping basket or remove them, by selecting the waste basket symbol and thus deleting them from the shopping basket. Your order for the Parts, Digital Products and Services listed on the order site will be binding once You click on the “Buy now” or “Order now with obligation to pay” Button. Our acceptance of Your order will take place when we email You to accept it or by sending You a separate Order Acknowledgement within five days after Your order at the latest, at which point a contract will come into existence between You and us.
 

4. Parts, Digital Products & Services

General

4.1 You will find details on the respective Parts, Digital Products and Services, including information about the respective license/service terms for Digital Products and Services and specific prerequisites for the respective Digital Product or Service in the Digital Product / Service Description as made available in the Store.

4.2 The images of the Parts, Digital Products and Services on our Store are for illustrative purposes only. Although we have made every effort to display the colours accurately, we cannot guarantee that a device's display of the colours accurately reflects the colour of the Parts, Digital Products and Services. Your Part, Digital Product or Service may vary slightly from those images.
 

Parts

4.3 You are only allowed to purchase Parts and to use and distribute such Parts or make such Parts otherwise available to any third Party in order to render services within the scope of a service contract with your customer. For the avoidance of doubt it shall be clarified that any commercial distribution of Parts and any other commercial exploitation of the Parts beyond the aforementioned scope is expressly prohibited.

4.4 Miele retains title of delivered Parts until receipt of all payments arising out or in connection with the business relationship between You and Miele. If You are in default of payment, Miele shall be entitled to take possession and to utilize delivered Parts upon expiration of an appropriate period determined by Miele (Sw. Återtagandeförbehåll). Profit of exploitation will be credited for Your outstanding debts deducting appropriate expenses for exploitation. You may use and sell Parts only in the course of Your regular business in according the provision set forth in Sec. 4.3 above. You shall not be entitled to pledge Parts or use them to secure third party claims. You shall notify Miele immediately in the event Parts are or will be pledged or otherwise claimed by any third party. You shall be liable for all costs and expenses of Miele incurred as a result of any third party claiming title to Parts which Miele has retained title to in accordance with this Section 4.4.

4.5 Miele warrants that the Parts comply with the specifications expressly stated by Miele at the time when risk of loss or damage of such Parts passes to You. In case of any significant failure of a Part to meet the specification expressly stated by Miele (“Defect”), Miele will - subject to your compliance with the notification obligations set forth below - at its sole reasonable discretion repair the Part that has a Defect or replace the Part by a refurbished Part. If Miele is unable to remedy the Defect within two (2) attempts, You are entitled to terminate the respective order of the defective Part.  You are obligated to inspect delivered Parts immediately upon receipt. You are only entitled to claim for the remedies mentioned above due to the delivery of a defect Part if you notify Miele in writing without delay. Notification of such claims shall be considered without delay when they will be submitted within two (2) weeks after delivery. Hidden defects must be notified in writing without delay upon their discovery, however, in any event, at the latest twelve (12) month after receipt of the delivery of the respective Part. If You fail to provide a proper and timely notification, our liability for the non-reported remedies is excluded. Miele shall have no liability for Defects save as stipulated above. Sec. 10 shall remain unaffected.
 

Use of the Digital Products and Enduser License Agreements

4.6 We generally offer our Digital Products on the basis of a fixed license term of one (1) month or twelve (12) months, subject to Your order and proper payment of the license fees charged for the Digital Product and Your strict compliance with this Terms, the Enduser License Agreement (EULA) which is made available on the respective Digital Product pages and which must be accepted in order to use the Digital Products and all applicable laws. Your fixed license term for the respective Digital Product will automatically expire at the end of the term. However, You are free to re-order the Digital Product in the Store given that the Digital Product is still available.
 

Use of the Services and service terms

4.7 Unless otherwise stipulated in this Terms or in the respective Service descriptions or expressly agreed upon between You and us, we provide You with the respective Service (= limited, non-exclusive, revocable and non-transferable right to access the Repair and Maintenance Information) for the agreed amount of (1) named user, subject to Your order and proper payment of the fees charged for the Services and Your strict compliance with this Terms and all applicable laws.

4.8 We generally offer our Services on the basis of fixed service term of one (1) month or twelve (12) months. Your fixed service term for the respective Service will automatically expire at the end of the term. However, You are free to re-order the Service in the Store given that the Service is still available.  

4.9 You acknowledge and agree to the following restrictions and warrant that You will not encourage or facilitate any third party to violate these restrictions.

 1. You shall not distribute, sell, rent or otherwise license or sub-license the Services without our prior approval;
 2. You shall not use the Services with more users as You are allowed to;
 3. You shall not use the Services for any illegal purposes or in any way which could violate these Terms or any applicable law;
 4. You shall not transmit any malware, defects or any other items of destructive nature or any other items which could threat the Services or any other products and/or services made available by Miele, to any servers or networks connected with any products and/or services made available by Miele;
 5. You shall not translate, decompile, copy, reverse engineer, create derivative works or otherwise modify the Services unless You are explicitly entitled to do so under mandatory Swedish law;
   

5. Activation of Digital Products and Services

After our acceptance of Your order, the Digital Product and/or Service will be activated for Your use. As regards our Digital Products, You will receive a link where You can find and download the installation files for the respective Digital Product.
 

6. Terms, Conditions and Periods of Delivery for Parts

6.1 Delivery is executed by our external delivery partners. Delivery times for individual Parts are on the checkout page.

6.2 We will dispatch the Parts after acceptance of Your order. The delivery period begins from the first working day after acceptance of your order.

6.3 We make deliveries only within Sweden. 

6.4 If we are impeded from executing the order due to strike, lock-out, force majeure, shortfall of workforce without fault, unforeseeable delays by sub-suppliers, interventions by authorities, unpredictable acts by third parties not acting on our behalf, technical conditions beyond our control and any other events that are unforeseeable and beyond our responsibility, the times of delivery shall be deemed as being extended by the time the impediment lasts. We will inform you about the beginning and end of any such impediment without delay. If the impediment delays the delivery by more than one month, you and we shall both be entitled to end the contract with respect to the Parts affected by the delay.

6.5 If, in exceptional cases, an item should not be available from stock, we will inform you immediately and advise you of a scheduled date of delivery or propose that we supply a comparable Part. In the event you should not be agreeable with that date of delivery or should not wish to receive delivery of a comparable Part, the purchase will be cancelled and will refund you any sums already paid.
 

7. Prices and Means and Conditions of Payment

7.1 The registration and use of the Store as well as some specific Services are free of charge. 

7.2 The prices stated for our Parts, Digital Products and chargeable Services on the product and service pages in the Store are net prices, excluding the legal VAT and without any delivery costs. You may see the delivering costs from the check-out page. The delivery costs are stated on the check-out page next to the price quotation.

7.3 The prices stated for our Digital Products and Services are defined as one-time payments.

7.4 You have the choice between the following means of payment: Invoice.

7.5 If You opt for payment by invoice, You will receive an invoice after the conclusion of the respective contract. Invoices are due for payment within fourteen (14) days after receipt of the invoice. 

7.6 You are obligated to ensure the validity of Your selected payment method and to keep Your payment data up-to-date.

7.7 You shall not be entitled to offset any payment against our accounts receivable, unless Your counter-claims have been legally established or are uncontested. You shall also be entitled to offset payments against our accounts receivable if You assert notices of defect or counter-claims from the same purchase contract.
 

8. Data Privacy

8.1 For processing of the order, we collaborate with various companies for instance in charge of payment processing and logistics. At the same time, we make sure that our partners observe the applicable provisions in terms of data privacy as well.

8.2 Depending on the payment mode selected, the payment transaction for purchase orders will be accomplished by the intervention of a competent service provider, if required.

8.3 For more detailed information on data privacy, please refer to our Data Privacy Statement.
 

9. Reservation of changes

We may, at our own discretion, change and/or supplement the scope of our Digital Products and Services at any time with future effect for the purpose of further development of our Digital Products and Services and for security reasons, unless this is unreasonable for You. We shall inform You in due time about any changes of our Digital Products and Services by e-mail or in the Store if and insofar a change has significant impact on the scope of our Digital Product and/or Service. 
 

10. Limitation of Liability

MIELE SHALL BE LIABLE FOR DAMAGES CAUSED BY INTENT, GROSS NEGLIGENCE OR WILLFUL MISCONDUCT AND IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS SET FORTH IN THE SWEDISH PRODUCT LIABILITY ACT WITHOUT LIMITATION. IN THE EVENT OF SLIGHT OR MINOR NEGLIGENCE, MIELE SHALL ONLY BE LIABLE WITHOUT LIMITATION FOR DAMAGES TO LIFE, HEALTH OR PERSONAL INJURY. IN ALL OTHER CASES OF SLIGHT OR MINOR NEGLIGENCE, MIELE SHALL BE LIABLE INSOFAR AS MIELE BREACHES OR VIOLATES AN OBLIGATION WHICH IS ESSENTIAL FOR THE PROPER IMPLEMENTATION OF THIS TERMS AND ANY FURHTER AGREEMENT CONCLUDED UNDER THIS TERMS AND OF WHICH YOU RELY ON OR MAY REGULARLY RELY ON – IN SUCH EVENT, MIELE’S LIABILITY TO YOU SHALL BE LIMITED TO THE TYPICAL FORESEEABLE DAMAGE UNDER THIS TERMS. FURTHER CLAIMS FOR DAMAGES CAUSED BY SLIGHT OR MINOR NEGLIGENCE ARE EXCLUDED.
 

11. Severability

Each of the paragraphs of these Terms operates separately. If any court or relevant authority decides that any of them are unlawful, the remaining paragraphs will remain in full force and effect.
 

12. Applicable Law

12.1 These Terms shall be governed by the substantive law of Sweden.

12.2 Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with these Terms or with any orders, purchases or deliveries made or services provided under these Terms, shall be finally settled by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. The arbitral tribunal shall be composed of a sole arbitrator. The seat of arbitration shall be Stockholm, Sweden. The language to be used in the arbitral proceedings shall be English.

12.3 The parties undertake and agree that all arbitral proceedings conducted with reference to this arbitration clause will be kept strictly confidential. This confidentiality undertaking shall cover all information disclosed in the course of such arbitral proceedings, as well as any decision or award that is made or declared during the proceedings. Information covered by this confidentiality undertaking may not, in any form, be disclosed to a third party without the written consent of the other party. This notwithstanding, a party shall not be prevented from disclosing such information in order to safeguard in the best possible way its rights vis-à-vis the other party in connection with the dispute, or if the party is obliged to so disclose pursuant to statute, regulation, a decision by an authority, applicable stock exchange regulations or the regulations of any other recognised market place.

EULA for Professional Repairers

Testad för att hålla i 20 år

Under utvecklingsfasen av produktserierna som nämns nedan har Miele genomfört intensiva uthållighetstester som ska simulera en genomsnittlig användning under 20 år i ett genomsnittligt hushåll. Detta intygar inte och är ingen garanti för att våra produkter ska hålla i 20 år. De test som utförs under utvecklingsfasen utesluter inte fel i enskilda fall eller att produkterna i enskilda fall kan behöva repareras eller genomgå servicearbeten. I dessa fall gäller aktuella garantier och i förekommande fall föreskrifter i de allmänna köpvillkoren från Miele för den aktuella produkten.

TVÄTTMASKINER

Under utvecklingsfasen av de frontmatade tvättmaskinerna W 1/WT 1 har MIELE genomfört intensiva uthållighetstest på maskiner och komponenter. Målet med dessa tester är att simulera en genomsnittlig användning under 20 år.
Testvillkoren för uthållighetstestet baseras på information från studier och insamlade uppgifter om genomsnittliga användarvanor. MIELE använder information som samlats från totalt 5000 tvättomgångar med olika program. Detta motsvarar 5 tvättar per vecka vid en användning under 50 veckor om året i 20 år. De krav som framkommer överförs till testvillkoren. Förutom de exakta testvillkoren anger dessa även antalet produkter som ska testas för att få statistiskt bevisningsbara testresultat.
De test som har utförts av MIELE på detta sätt under utvecklingsfasen genomförs och övervakas av våra medarbetare. Resultaten dokumenteras och utvärderas av oss. Tvättmaskinsserien godkänns först när testresultaten motsvarar de fastställda kriterierna gällande pålitligheten hos tvättmaskinernas baskomponenter.
MIELES genomförda test med avseende på 20 års livslängd baseras på ett omfattande koncept som realiseras med bruksanvisningar, testanvisningar i laboratorium och kompletterande normer från fabrik. Detta koncept kontrolleras inom ramen för ett drifttålighetstest med resultatet att konceptet är komplett, motsvarar aktuell teknik och att det är möjligt att testa tvättmaskinerna för en användningstid på 20 år vid en genomsnittlig användning för ett medelstort hushåll (Fraunhofer Institut, Expertise LBF- No. 307049 – ExW).
Detta intygar inte och är ingen garanti för att våra tvättmaskiner ska hålla i 20 år. De test som utförs under utvecklingsfasen utesluter inte fel i enskilda fall eller att produkterna i enskilda fall kan behöva repareras eller genomgå servicearbeten. I dessa fall gäller aktuella garantier och i förekommande fall föreskrifter i de allmänna köpvillkoren från Miele för den aktuella produkten.

TORKTUMLARE

Under utvecklingsfasen av torktumlarna T1 har MIELE genomfört intensiva uthållighetstest på maskiner och komponenter. Målet med dessa tester är att simulera en genomsnittlig användning under 20 år. 
Testvillkoren för uthållighetstestet baseras på information från studier och insamlade uppgifter om genomsnittliga användarvanor.  Grunden för att fastställa testförhållandena för uthållighetstestet är de genomsnittliga konsumentvanor som är kända från studier och undersökningar. MIELE använder information som samlats från totalt 5000 torkomgångar med olika program. Detta motsvarar 5 tvättar per vecka vid en användning under 50 veckor om året i 20 år. De krav som framkommer överförs till testvillkoren. Förutom de exakta testvillkoren anger dessa även antalet produkter som ska testas för att få statistiskt bevisningsbara testresultat.
De test som har utförts av Miele på detta sätt under utvecklingsfasen genomförs och övervakas av våra medarbetare. Resultaten dokumenteras och utvärderas av oss. Torkserien godkänns först när testresultaten motsvarar de fastställda kriterierna gällande pålitligheten hos torktumlarnas baskomponenter. Dessa tester som MIELE gör under utvecklingsfasen övervakas av våra medarbetare. Motsvarande resultat registreras och utvärderas av oss. Torkserien godkänns först när testresultaten motsvarar de fastställda kriterierna gällande pålitligheten hos tvättmaskinernas baskomponenter.
MIELES genomförda test med avseende på 20 års livslängd baseras på ett omfattande koncept som realiseras med bruksanvisningar, testanvisningar i laboratorium och kompletterande normer från fabrik. Detta koncept kontrolleras inom ramen för ett drifttålighetstest med resultatet att konceptet är komplett, motsvarar aktuell teknik och att det är möjligt att testa tvättmaskinerna för en användningstid på 20 år vid en genomsnittlig användning för ett medelstort hushåll (Fraunhofer Institut, Expertis LBF- nr 308005). 
Detta intygar inte och är ingen garanti för att våra torktumlare ska hålla i 20 år. De test som utförs under utvecklingsfasen utesluter inte fel i enskilda fall eller att produkterna i enskilda fall kan behöva repareras eller genomgå servicearbeten. I dessa fall gäller aktuella garantier och i förekommande fall föreskrifter i de allmänna köpvillkoren från Miele för den aktuella produkten.

KOMBINERAD TVÄTT/TORK

Under utvecklingsfasen av tvätt/tork-kombinationerna T1 har MIELE genomfört intensiva uthållighetstest på maskiner och komponenter. Målet med dessa tester är att simulera en genomsnittlig användning under 20 år. 
Testvillkoren för uthållighetstestet baseras på information från studier och insamlade uppgifter om genomsnittliga användarvanor.  Grunden för att fastställa testförhållandena för uthållighetstestet är de genomsnittliga konsumentvanor som är kända från studier och undersökningar. MIELE använder information som samlats från totalt 5000 tvättomgångar och 4000 torkomgångar med olika program. Detta motsvarar 5 tvätt- och 4 torkomgångar per vecka vid en användning under 50 veckor om året i 20 år. De krav som framkommer överförs till testvillkoren. Förutom de exakta testvillkoren anger dessa även antalet produkter som ska testas för att få statistiskt bevisningsbara testresultat.
Dessa tester som MIELE gör under utvecklingsfasen övervakas av våra medarbetare. Motsvarande resultat registreras och utvärderas av oss. Tvättmaskinstorkarserien släpps inte förrän testresultaten uppfyller de angivna kriterierna för tillförlitligheten hos tvättmaskinstorkserien.
De test som har utförts av Miele på detta sätt under utvecklingsfasen genomförs och övervakas av våra medarbetare. Resultaten dokumenteras och utvärderas av oss. Tvätt/tork-kombinationsserien godkänns först när testresultaten motsvarar de fastställda kriterierna gällande pålitligheten hos tvätt/tork-kombinationernas baskomponenter.
MIELES genomförda test med avseende på 20 års livslängd baseras på ett omfattande koncept som realiseras med bruksanvisningar, testanvisningar i laboratorium och kompletterande normer från fabrik. Detta koncept kontrolleras inom ramen för ett drifttålighetstest med resultatet att konceptet är komplett, motsvarar aktuell teknik och att det är möjligt att testa tvätt/tork-kombinationerna för en användningstid på 20 år vid en genomsnittlig användning för ett medelstort hushåll (Fraunhofer Institut, Expertis LBF- nr 308005). 
Detta intygar inte och är ingen garanti för att våra tvätt/torkkombinationer ska hålla i 20 år. De test som utförs under utvecklingsfasen utesluter inte fel i enskilda fall eller att produkterna i enskilda fall kan behöva repareras eller genomgå servicearbeten. I dessa fall gäller aktuella garantier och i förekommande fall föreskrifter i de allmänna köpvillkoren från Miele för den aktuella produkten.

DISKMASKINER

Under utvecklingsfasen av diskmaskinsserierna G 5000 och G 7000 har MIELE genomfört intensiva uthållighetstest på maskiner och komponenter. Målet med dessa tester utförda av MIELE är att simulera en genomsnittlig användning under 20 år.
Testvillkoren för uthållighetstestet baseras på information från studier och insamlade uppgifter om genomsnittliga användarvanor. MIELE använder information som samlats från totalt 5600 diskomgångar med olika program. Detta motsvarar 280 diskningar om året i 20 år. De krav som framkommer överförs till testvillkoren. Förutom de exakta testvillkoren anger dessa även antalet produkter som ska testas för att få statistiskt bevisningsbara testresultat.
De test som har utförts av MIELE på detta sätt under utvecklingsfasen genomförs och övervakas av våra medarbetare. Resultaten dokumenteras och utvärderas av oss.Diskmaskinsserien godkänns först när testresultaten motsvarar de fastställda kriterierna gällande pålitligheten hos diskmaskinernas baskomponenter.
MIELES genomförda test med avseende på 20 års livslängd baseras på ett omfattande koncept som realiseras med bruksanvisningar, testanvisningar i laboratorium och kompletterande normer från fabrik. Detta koncept kontrolleras inom ramen för ett drifttålighetstest med resultatet att konceptet är komplett, motsvarar aktuell teknik och att det är möjligt att testa diskmaskinerna för en användningstid på 20 år vid en genomsnittlig användning för ett medelstort hushåll (Fraunhofer Institut, Expertise LBF-rapport nr 308595 – ExG).
Detta intygar inte och är ingen garanti för att våra diskmaskiner ska hålla i 20 år. De test som utförs under utvecklingsfasen utesluter inte fel i enskilda fall eller att produkterna kan behöva repareras eller genomgå servicearbeten. I dessa fall gäller aktuella garantier och i förekommande fall föreskrifter i de allmänna köpvillkoren från Miele för den aktuella produkten.

FLÄKTAR

Under utvecklingsfasen av fläktserien har MIELE genomfört intensiva uthållighetstest på baskomponenterna. Målet med dessa tester är att simulera en genomsnittlig användning under 20 år.
Testvillkoren för uthållighetstestet baseras på information från studier och insamlade uppgifter om genomsnittliga användarvanor. MIELE använder information som samlats från totalt 7000 timmar med olika program. Detta motsvarar 7 timmar per vecka vid en användning under 50 veckor per år i 20 år. De krav som framkommer överförs till testvillkoren. Förutom de exakta testvillkoren anger dessa även antalet produkter som ska testas för att få statistiskt bevisningsbara testresultat.
De test som har utförts av MIELE på detta sätt under utvecklingsfasen genomförs och övervakas av våra medarbetare. Resultaten dokumenteras och utvärderas av oss.Fläktserien godkänns först när testresultaten motsvarar de fastställda kriterierna gällande pålitligheten hos baskomponenterna.
MIELES genomförda test med avseende på 20 års livslängd baseras på ett omfattande koncept som realiseras med bruksanvisningar, testanvisningar i laboratorium och kompletterande normer från fabrik. Detta koncept kontrolleras inom ramen för ett drifttålighetstest med resultatet att konceptet är komplett, motsvarar aktuell teknik och att det är möjligt att testa fläktarna för en användningstid på 20 år vid en genomsnittlig användning för ett medelstort hushåll (Fraunhofer Institut, Expertise, LBF-nr 308005- ExD).
Detta intygar inte och är ingen garanti för att våra fläktar ska hålla i 20 år. De test som utförs under utvecklingsfasen utesluter inte fel i enskilda fall eller att produkterna kan behöva repareras eller genomgå servicearbeten. I dessa fall gäller aktuella garantier och i förekommande fall föreskrifter i de allmänna köpvillkoren från Miele för den aktuella produkten.

UGNAR

Under utvecklingsfasen av ugnsserien H-7000 har MIELE genomfört intensiva uthållighetstest på maskiner och komponenter. Målet med dessa tester är att simulera en genomsnittlig användning under 20 år.
Testvillkoren för uthållighetstestet baseras på information från studier och insamlade uppgifter om genomsnittliga användarvanor. MIELE använder information som samlats från totalt 2160 timmar i ugnen samt ugnar med mikrovågsfunktion med totalt 3160 timmar i olika funktioner. Detta motsvarar en användning av ugnen på 108 timmar per år och en användning av ugn med mikrovågsfunktion på 158 timmar per år i 20 år. Vidare beaktas att en rengöring av ugnen har utförts i genomsnitt tre gånger (pyrolys). De krav som framkommer överförs till testvillkoren. Förutom de exakta testvillkoren anger dessa även antalet produkter som ska testas för att få statistiskt bevisningsbara testresultat.
De test som har utförts av MIELE på detta sätt under utvecklingsfasen genomförs och övervakas av våra medarbetare. Resultaten dokumenteras och utvärderas av oss.Ugnsserien godkänns först när testresultaten motsvarar de fastställda kriterierna gällande pålitligheten hos ugnarnas baskomponenter. Baskomponenterna är här de huvudkomponenter i ugnsserien som är absolut nödvändiga för bakningens grundfunktioner och användning av mikrovågsfunktionen.
MIELES genomförda test med avseende på 20 års livslängd baseras på ett omfattande koncept som realiseras med bruksanvisningar, testanvisningar i laboratorium och kompletterande normer från fabrik. Detta koncept kontrolleras inom ramen för ett drifttålighetstest med resultatet att konceptet är komplett, motsvarar aktuell teknik och att det är möjligt att testa ugnarna för en användningstid på 20 år vid en genomsnittlig användning för ett medelstort hushåll (Fraunhofer Institut, Expertise, LBF-Nr. 308005- ExÖ).
Detta intygar inte och är ingen garanti för att våra ugnar ska hålla i 20 år. De test som utförs under utvecklingsfasen utesluter inte fel i enskilda fall eller att produkterna kan behöva repareras eller genomgå servicearbeten. I dessa fall gäller aktuella garantier och i förekommande fall föreskrifter i de allmänna köpvillkoren från Miele för den aktuella produkten.

ÅNGUGNAR

Under utvecklingsfasen av modellserien DG 7000 (ångugn) inklusive produkterna DGC 7000 (kombiångugn – ångugn med bakfunktion) och DGM 7000 (ångugn med mikrovågsfunktion) har MIELE genomfört intensiva uthållighetstest på baskomponenterna. Målet med dessa tester är att simulera en genomsnittlig användning under 20 år.
Testvillkoren för uthållighetstestet baseras på information från studier och insamlade uppgifter om genomsnittliga användarvanor. MIELE använder information som samlats från en total användning av ångugnen (DG) på 2500 timmar, av ångugnen med bakfunktion (DGC) på totalt 4700 timmar och av ångugnen med mikrovågsfunktion (DGM) på totalt 3500 timmar i olika funktioner. Detta simulerar en användning av ångugnen (DG) på 125 timmar per år, av ångugnen med bakfunktion (DGC) på 235 timmar per år och ångugnen med mikrovågsfunktion (DGM) på 175 timmar per år i 20 år. De krav som framkommer överförs till testvillkoren. Förutom de exakta testvillkoren anger dessa även antalet produkter som ska testas för att få statistiskt bevisningsbara testresultat.
De test som har utförts av MIELE på detta sätt under utvecklingsfasen genomförs och övervakas av våra medarbetare. Resultaten dokumenteras och utvärderas av oss. Ugnsserien godkänns först när testresultaten motsvarar de fastställda kriterierna gällande pålitligheten hos baskomponenterna. Baskomponenterna är i detta fall huvudkomponenterna i ångugnsserien som är absolut nödvändiga för grundfunktionerna till ångkokning, bakning eller användning av mikrovågsfunktionen.
MIELES genomförda test med avseende på 20 års livslängd baseras på ett omfattande koncept som realiseras med bruksanvisningar, testanvisningar i laboratorium och kompletterande normer från fabrik. Detta koncept kontrolleras inom ramen för ett drifttålighetstest med resultatet att konceptet är komplett, motsvarar aktuell teknik och att det är möjligt att testa ugnarna för en användningstid på 20 år vid en genomsnittlig användning för ett medelstort hushåll (Fraunhofer Institut, Expertise, LBF-Nr. 308234).
Detta intygar inte och är ingen garanti för att våra ugnar ska hålla i 20 år. De test som utförs under utvecklingsfasen utesluter inte fel i enskilda fall eller att produkterna kan behöva repareras eller genomgå servicearbeten. I dessa fall gäller aktuella garantier och i förekommande fall föreskrifter i de allmänna köpvillkoren från Miele för den aktuella produkten.

MIKROVÅGSUGNAR

Under utvecklingsfasen av mikrovågsserien M 700 har MIELE genomfört intensiva uthållighetstest på maskiner och komponenter. Målet med dessa tester är att simulera en genomsnittlig användning under 20 år. 
Testvillkoren för uthållighetstestet baseras på information från studier och insamlade uppgifter om genomsnittliga användarvanor.  Grunden för att fastställa testförhållandena för uthållighetstestet är de genomsnittliga konsumentvanor som är kända från studier och undersökningar. MIELE använder information som samlats från totalt 1000 timmars användning i olika driftlägen. Det motsvarar 50 timmars användning av en mikrovågsugn per år. De krav som framkommer överförs till testvillkoren. Förutom de exakta testvillkoren anger dessa även antalet produkter som ska testas för att få statistiskt bevisningsbara testresultat.
De test som har utförts av Miele på detta sätt under utvecklingsfasen genomförs och övervakas av våra medarbetare. Resultaten dokumenteras och utvärderas av oss. Mikrovågsserien godkänns först när testresultaten motsvarar de fastställda kriterierna gällande pålitligheten hos mikrovågsugnarnas baskomponenter.
Dessa tester som MIELE gör under utvecklingsfasen övervakas av våra medarbetare. Motsvarande resultat registreras och utvärderas av oss. Mikrovågsserien släpps inte förrän testresultaten uppfyller de angivna kriterierna för tillförlitligheten hos seriens kärnkomponenter. Baskomponenterna är alla huvudkomponenter som krävs för korrekt användning av produktens respektive huvudfunktioner.
De tester som MIELE utför "Till motsvarande 20 års användning" bygger på ett omfattande koncept som har implementerats genom bruksanvisningar, laboratorietestinstruktioner och kompletterande fabriksstandarder. Detta koncept har granskats som en del av en operativ stabilitetsstudie med resultatet att detta koncept är komplett, det motsvarar den senaste tekniken och med detta tillvägagångssätt är det möjligt att testa produktens huvudfunktioner under en livslängd på 20 år baserat på genomsnittlig användning av ett genomsnittligt hushåll. (Fraunhofer Institut, Expertis, LBF-Nr. 308005).  
Detta intygar inte och är ingen garanti för att våra mikrovågsugnar ska hålla i 20 år. De test som utförs under utvecklingsfasen utesluter inte fel i enskilda fall eller att produkterna i enskilda fall kan behöva repareras eller genomgå servicearbeten. I dessa fall gäller aktuella garantier och i förekommande fall föreskrifter i de allmänna köpvillkoren från Miele för den aktuella produkten.

VAKUUMFÖRPACKARE

Under utvecklingsfasen av vakuumförpackarna EVS 7000 har MIELE genomfört intensiva uthållighetstest på maskiner och komponenter. Målet med dessa tester är att simulera en genomsnittlig användning under 20 år. 
Testvillkoren för uthållighetstestet baseras på information från studier och insamlade uppgifter om genomsnittliga användarvanor. MIELE använder information som samlats från totalt 120 timmars användning (motsvarande 7000 vakuumomgångar inklusive svetsning) avseende vakuumförpackare EVS 7000 i olika driftlägen. Detta motsvarar 350 vakuumomgångar under en minut per år. De krav som framkommer överförs till testvillkoren. Förutom de exakta testvillkoren anger dessa även antalet produkter som ska testas för att få statistiskt bevisningsbara testresultat.
De test som har utförts av Miele på detta sätt under utvecklingsfasen genomförs och övervakas av våra medarbetare. Resultaten dokumenteras och utvärderas av oss. Vakuumförpackarna godkänns först när testresultaten motsvarar de fastställda kriterierna gällande pålitligheten hos värmelådornas baskomponenter.
De tester som MIELE utför "Till motsvarande 20 års användning" bygger på ett omfattande koncept som har implementerats genom bruksanvisningar, laboratorietestinstruktioner och kompletterande fabriksstandarder. Detta koncept har granskats som en del av en operativ stabilitetsstudie med resultatet att detta koncept är komplett, det motsvarar den senaste tekniken och med detta tillvägagångssätt är det möjligt att testa produktens huvudfunktioner under en livslängd på 20 år baserat på genomsnittlig användning av ett genomsnittligt hushåll (Fraunhofer Institut , Expertis, LBF-Nr. 308234). 
Detta intygar inte och är ingen garanti för att våra vakuumförpackare ska hålla i 20 år. De test som utförs under utvecklingsfasen utesluter inte fel i enskilda fall eller att produkterna i enskilda fall kan behöva repareras eller genomgå servicearbeten. I dessa fall gäller aktuella garantier och i förekommande fall föreskrifter i de allmänna köpvillkoren från Miele för den aktuella produkten.

VÄRMELÅDOR

Under utvecklingsfasen av värmelådorna ESW 7000 har MIELE genomfört intensiva uthållighetstest på maskiner och komponenter. Målet med dessa tester är att simulera en genomsnittlig användning under 20 år. 
Testvillkoren för uthållighetstestet baseras på information från studier och insamlade uppgifter om genomsnittliga användarvanor. MIELE använder information som samlats från totalt 7500 timmar användning med olika hastighetsinställningar. Detta motsvarar 450 minuters användning per vecka på 50 veckor, vilket resulterar i 375 timmar per år under en period av 20 år. De krav som framkommer överförs till testvillkoren. Förutom de exakta testvillkoren anger dessa även antalet produkter som ska testas för att få statistiskt bevisningsbara testresultat.
Dessa tester som MIELE gör under utvecklingsfasen övervakas av våra medarbetare. Motsvarande resultat registreras och utvärderas av oss. Värmelådorna släpps inte förrän testresultaten uppfyller de angivna kriterierna för tillförlitligheten hos seriens kärnkomponenter. Kärnkomponenterna är alla huvudkomponenter som krävs för korrekt användning av produktens respektive huvudfunktioner.
De test som har utförts av Miele på detta sätt under utvecklingsfasen genomförs och övervakas av våra medarbetare. Resultaten dokumenteras och utvärderas av oss. Värmelådorna godkänns först när testresultaten motsvarar de fastställda kriterierna gällande pålitligheten hos värmelådornas baskomponenter.
De tester som MIELE utför "Till motsvarande 20 års användning" bygger på ett omfattande koncept som har implementerats genom bruksanvisningar, laboratorietestinstruktioner och kompletterande fabriksstandarder. Detta koncept har granskats som en del av en operativ stabilitetsstudie med resultatet att detta koncept är komplett, det motsvarar den senaste tekniken och med detta tillvägagångssätt är det möjligt att testa huvudfunktionerna i uppvärmningslådor under en livslängd på 20 år baserat på genomsnittlig användning av ett genomsnittligt hushåll (Fraunhofer Institut , Expertis, LBF-Nr. 308234). 
Detta intygar inte och är ingen garanti för att våra värmelådor ska hålla i 20 år. De test som utförs under utvecklingsfasen utesluter inte fel i enskilda fall eller att produkterna i enskilda fall kan behöva repareras eller genomgå servicearbeten. I dessa fall gäller aktuella garantier och i förekommande fall föreskrifter i de allmänna köpvillkoren från Miele för den aktuella produkten.

 

DAMMSUGARE
Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3, Blizzard CX 1

 

Under utvecklingsfasen har MIELE genomfört intensiva uthållighetstest på produkter och baskomponenter i följande nätdrivna dammsugarmodeller med påse, Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3 och Blizzard CX 1. Målet med dessa tester är att simulera en genomsnittlig användning under 20 år.
Testvillkoren för uthållighetstestet baseras på information från studier och insamlade uppgifter om genomsnittliga användarvanor. MIELE använder information som samlats från totalt 750 timmars användningstid. Detta motsvarar 45 minuters användningstid per vecka vid en användning i 50 veckor under 20 år. De krav som framkommer överförs till testvillkoren. Förutom de exakta testvillkoren anger dessa även antalet produkter som ska testas för att få statistiskt bevisningsbara testresultat.
De test om har utförts av MIELE på detta sätt under utvecklingsfasen genomförs och övervakas av våra medarbetare. Resultaten dokumenteras och utvärderas av oss. Dammsugarserien godkänns först när testresultaten motsvarar de fastställda kriterierna gällande pålitligheten hos dammsugarnas baskomponenter.
MIELES genomförda test med avseende på 20 års livslängd baseras på ett omfattande koncept som realiseras med bruksanvisningar, testanvisningar i laboratorium och kompletterande normer från fabrik. Detta koncept kontrolleras inom ramen för ett drifttålighetstest med resultatet att konceptet är komplett, motsvarar aktuell teknik och att det är möjligt att testa dammsugarna för en användningstid på 20 år vid en genomsnittlig användning för ett medelstort hushåll (Fraunhofer Institiut, Expertise LBF-rapport nr 307530 – Expertise Bodenpflege).
Detta är ingen säkerhet och ingen garanti för att våra dammsugare ska hålla i 20 år. De test som utförs under utvecklingsfasen utesluter inte fel i enskilda fall eller att produkterna i enskilda fall kan behöva repareras eller genomgå servicearbeten. I dessa fall gäller aktuella garantier och i förekommande fall föreskrifter i de allmänna köpvillkoren från Miele för den aktuella produkten.

 

Vi testar upp till 10 000 timmar

Under utvecklingsfasen av tvättmaskinsserien W 1 Miele och torktumlarserien T1 har de olika modellerna och dess baskomponenter testats i 10 000 timmar.

Spara upp till 3 300 badkar vatten

Under den förväntade livslängden sparar våra maskiner 596 484* liter färskvatten, eller 3977 badkar.  I jämförelse med handtvätt, 5 sköljomgångar per vecka med 14 standardplatser som ställer in över 20 år (ett badkar med ett genomsnitt på 150 l).

Våra tvättmaskinsmotorer testas upp till 3 gånger längre än vissa bilmotorer

Under utvecklingsfasen av tvättmaskinsserien W 1 Miele och torktumlarserien T1 har de olika modellerna och dess baskomponenter testats i 10 000 timmar.

Användarvillkor Produktbetyg och recensioner

Miele (hädanefter: "vi" eller "oss") gör det möjligt för sina kunder att dela med sig av sina åsikter om Mieles produkter som de har köpt eller registrerat, genom att publicera recensioner, förslag, uppskattning, information och rekommendationer. Dessa användarvillkor är tillämpliga på din användning av produktbetyg och recensioner på vår webbplats (www.miele.se). På vår webbplats använder vi tjänster från Yotpo UK Ltd, Tagwright House, 35-41 Westland Place, London N1 7LP , för att samla in och visa betyg och recensioner från kunder för produkter som de har köpt eller registrerat (hädanefter: "Tjänst").

1 Service- och produktbetyg och recensioner

1.1 Tjänsten, som är tillgänglig via vår webbplats, är en plattform som gör det möjligt för dig att lämna åsikter, råd, tips, förslag, information och rekommendationer (hädanefter: "Recension") om de produkter du har köpt eller registrerat och att ge dem ett betyg och en recension. Recensionen måste innehålla en beskrivning och ett betyg i form av ett antal stjärnor, från 1 till 5 stjärnor. Andra alternativ, till exempel att ange en rubrik för granskningen, är valfria. Genom att använda tjänsten godkänner du dessa användarvillkor.

1.2 Recensioner som publiceras av användare av tjänsten är vittnesmål om individuella erfarenheter och uttrycker personliga åsikter. Vi ger användarna ett utrymme där de kan lagra sina recensioner så att de kan publicera dem online. Informationen, texten och innehållet som finns i recensioner av användare av denna tjänst är ansvariga för deras bidrag. Följaktligen ska vi inte hållas ansvariga för sådant innehåll.

1.3 När din recension har skickats in är det inte möjligt att redigera den. Om du vill att ditt omdöme ska tas bort från vår webbplats, vänligen kontakta vår kundtjänst.

2 Krav för granskningen

2.1 Genom att skicka in din recension intygar och garanterar du att:

 • • din recension inte bryter mot några rättigheter för tredje part (t.ex. upphovsrätt, personliga rättigheter, etc.).
 • • du är den enda författaren och ägaren av de immateriella rättigheterna till dessa;
 • • alla "moraliska rättigheter" som du kan ha till sådant innehåll har du frivilligt avstått;
 • • allt innehåll som du skriver i din recension är korrekt;
 • • du är minst 18 år gammal
 • • Användning av det innehåll du tillhandahåller bryter inte mot dessa användarvillkor och kommer inte att orsaka skada på någon person eller enhet.

2.2 Tjänsten får inte användas för att sprida innehåll som strider mot allmän anständighet, allmän ordning, andras rättigheter eller tillämpliga lagar och förordningar, såsom:

 • • Missbruk av yttrandefriheten, t.ex. kommentarer som består av systematisk eller icke-objektiv kritik samt nedsättande eller illvilliga kommentarer.
 • • innehåll av våldsam eller pornografisk natur eller som sannolikt undergräver respekten för människan eller hennes värdighet, jämställdhet mellan kvinnor och män eller skyddet av barn och ungdomar,
 • • förekomsten av personuppgifter, såsom för- och efternamn, telefonnummer, adress eller e-postadress;
 • • fullständig eller partiell reproduktion av innehåll som skyddas av en immateriell rättighet och som du inte har rättigheter till, samt meddelanden som utgör intrång i ett registrerat varumärke.

2.3 Du är förbjuden att använda tjänsten för propaganda, olika typer av värvning, för professionella, kommersiella eller politiska ändamål (t.ex. reklam, "spam"-innehåll eller referenser till produkter av andra märken, kommersiella erbjudanden eller webbplatser etc.).

2.4 Recensioner får inte innehålla:

 • • personuppgifter, till exempel telefonnummer, e-postadress, postadress eller annan information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person;
 • • kritiska kommentarer om andra recensioner som publiceras på vår webbplats eller om deras författare;
 • • kommentarer om en annan produkt som inte har något samband med den produkt som noterats. och
 • • slumpmässiga tecken eller strängar av ord utan mening.

2.5 Recensioner får inte strida mot dessa användarvillkor eller de Allmänna villkor (miele.se) so mfinns på vår webbplats och får inte skada Mieles varumärkesimage eller affärspolicy.

3 Ändring och publicering av recensioner

3.1 Recensioner och tillhörande pseudonymer läses av moderatorer. Samtidigt som vi är fast beslutna att alla relevanta recensioner, både positiva och negativa, ska publiceras så snart som möjligt och att recensioner inte publiceras eller avvisas enbart baserat på konsumenternas känslor, utan snarare baserat på äkthet, relevans och acceptans, förbehåller vi oss rätten att inte publicera recensioner, i synnerhet om recensionen bryter mot bestämmelserna i dessa användarvillkor.

3.2 Vi förbehåller oss rätten att inte publicera eller att ta bort (publicerade) recensioner vars innehåll anses vara olämpligt (och/eller som vi har mottagit ett klagomål om), i synnerhet recensioner som är obegripliga, upprörande, ärekränkande, skadliga, rasistiska eller som inte är relaterade till de berörda produkterna. Vi kommer inte heller att publicera recensioner som innehåller personlig information, såsom kreditkortsuppgifter, ID-nummer, fullständigt namn, e-post, fysisk adress eller telefonnummer.

3.3 Vi förbehåller oss rätten att ändra längden, stavningen eller vissa villkor i recensionerna i syfte att moderera eller för att förbättra den redaktionella konsekvensen på vår webbplats.

3.4 En recension bör avse produkten: om en recension endast innehåller information om frakt eller service har Miele rätt att avvisa den.

3.5 En recension bör inte marknadsföra konkurrenter: vi förbehåller oss rätten att avvisa recensioner som innehåller konkurrenters namn och produktinformation

3.6 I händelse av bristande efterlevnad av användarvillkoren för tjänsten förbehåller vi oss rätten att begränsa, stänga av eller avbryta åtkomsten till hela eller delar av tjänsten, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att kontakta dig angående detta ämne.  

3.7 För att användare ska kunna dra nytta av en relevant tjänst samtycker du till att publicerade recensioner kan raderas i något av följande fall: produkten som är föremål för recensionen erbjuds inte längre till försäljning av oss eller produkten som är föremål för recensionen har ändrats på ett sådant sätt att recensionen inte längre är relevant för den ursprungliga produkten.

4 Immateriella rättigheter till innehåll

4.1 Genom att skicka in en recension ger du oss och våra dotterbolag en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, oåterkallelig, överförbar och fullt underlicensierbar rätt att använda, reproducera, modifiera, anpassa, översätta, distribuera, publicera, skapa härledda verk från och offentligt visa en sådan recension över hela världen i alla medier utan ersättning till dig.

4.2 Allt innehåll som publiceras på tjänsten kan användas av oss och, i förekommande fall, av dess tjänsteleverantörer som agerar enligt våra instruktioner, för att distribuera recensioner på våra nuvarande och framtida offentliga kommunikationsmedier, inklusive, men inte begränsat till, elektroniska kommunikationstjänster (i synnerhet webbplatsen eller någon annan möjlig variant på någon mobil enhet), samt återförsäljarnas och dotterbolagens webbplatser och/eller marknadsförings- och/eller reklamkommunikationsmedier (e-post,  utskick, reklambanners på Internet, reklammaterial för försäljningsställen osv.) publicerad av oss, dess dotterbolag och återförsäljare av Miele-produkter.

5 Sekretess och personuppgifter

5.1 Inom ramen för tjänsten samlar vi in, behandlar och vidarebefordrar personuppgifter till vår leverantör, såsom kundens e-postadress, kund-ID och personlig avregistreringstoken, om du skickar in en recension på vår webbplats. Utöver detta samlar vi också in och vidarebefordrar till vår leverantör ID:t för din beställning eller produktregistrering, beställningsdatum och de produkter som du har köpt eller registrerat. Se till att du endast lämnar information om din åsikt och erfarenhet av våra produkter i det angivna inmatningsfältet och inte lämnar några personliga eller känsliga uppgifter om dig själv i inmatningsfältet.

5.2 Recensioner som har accepterats via e-postförfrågan kommer sedan att visas på den relevanta produktinformationssidan, signerad med det valda namnet på kunden som skickade in recensionen.

5.3 Vi kan överföra de personuppgifter som beskrivs i artikel 5.1 i dessa användarvillkor till Yotpo, så att Yotpo kan tillhandahålla alla funktioner i tjänsten. För mer information om Yotpos användning av personuppgifter, besök https://www.yotpo.com/privacy-policy/.

5.4 Behandlingen av dina personuppgifter ska ske i enlighet med bestämmelserna i tillämplig lag om skydd av personuppgifter och vår integritetspolicy. Du har rätt att få tillgång till, korrigera, motsätta dig, begränsa, portabilitet och radera personuppgifter som rör dig. För mer information om behandlingen av dina personuppgifter, se  vår Integritetspolicy på vår webbplats. 

6 Kontakta oss och kundtjänst

6.1 För kundservice eller något annat som inte är produktrelaterat kan du kontakta vår kundtjänst på Kontakt

6.2 Vi strävar efter att ge dig tillfredsställande service. För att göra detta kan vår kundtjänst ge en kommentar eller ett svar på din recension.