Professionell reparatör

Vid en eventuell reparation är du som professionell reparatör behörig att få tillgång till den senaste servicedokumentationen för tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner och kylar/frysar.

Reparationsarbeten får utföras endast av behörig elfackman under beaktande av gällande säkerhetsföreskrifter.

Vid reparation, ändring, kontroll och underhåll av elektriska produkter ska lagstadgade, gällande säkerhetsföreskrifter och normer beaktas. Innan underhålls- och reparationsarbeten utförs måste produkten ovillkorligen skiljas allpoligt från elnätet.

 

Följande programvara och verktyg erbjuds för professionella reparatörer:

Miele Service Dokumentation: Programvaran är en webbläsarbaserad applikation för sökning och visning av serviceinformation.
Dokumentationen innehåller reservdelsinformation, anvisningar och beskrivningar samt kopplingsscheman.

Miele-diagnosstöd: Med detta datorprogram kan fel avläsas med hjälp av en uppkoppling till maskinen, maskiner kan återställas och programvara i maskinerna kan uppdateras. Till detta behövs ett optiskt gränssnitt.

Mieles diagnosstöd kan även användas offline utan internetanslutning på plats hos kunden. Förutsättningen för detta är dock att programmet har uppdateras med en onlineuppdatering minst 10 dagar före ett kundbesök.