SökHitta Butik
Leverans endast inom Sverige. Köper du för mer än 450 kr bjuder vi på frakten.
WA CDC 0603 L

Caps DownCare

Specialtvättmedel för dun, 6-pack. EasyOpen.

sale price125,00 SEK
1 Styck = 20,83 SEK
Alla produktpriser inkl. 25% moms. Ingen leveranskostnad vid köp för 450 kr eller mer. Vid köp under 450 kr tillkommer 90 kr för leverans.
 
 

Produktdetaljer

  • Bevarar elasticitet och andningsförmåga hos dun
  • Effektiv rengöring och skonsam vård med lanolin
  • Dunen klumpas inte ihop, fluffigheten behålls
  • Behållare av100 % återvunnen plast– miljövänligt
  • För 6 användningar – kan användas ialla tvättmaskinsmodeller

Varning

Caps DownCare

Fara. Innehåller MEA-C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE; ALCOHOLS, C12-C18, ETHOXYLATED Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar, ögonskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN, läkare. Innehåller METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Nedladdningar

Produktblad
PDF
Nedladdningar
Webbdatablad
PDF
Nedladdningar
Zertifikat Cyclos Caps
PDF
Nedladdningar
  • 1.Alla produktpriser inkl. 25% moms. Ingen leveranskostnad vid köp för 450 kr eller mer. Vid köp under 450 kr tillkommer 90 kr för leverans.
  • 2.Patent EP 2 365 120

Med reservation för tekniska ändringar: vi tar inget ansvar för korrektheten i befintlig information.