SökHitta Butik
Leverans endast inom Sverige. Köper du för mer än 450 kr bjuder vi på frakten.
WA CCO 0603 L

Caps Collection

Testförpackning med utvalda kapselsorter, 6-pack. EasyOpen.

105,00 SEK
1 Styck = 17,50 SEK
Alla produktpriser inkl. 25% moms. Ingen leveranskostnad vid köp för 450 kr eller mer. Vid köp under 450 kr tillkommer 90 kr för leverans.
 
 

Produktdetaljer

  • CottonRepair för förnyelse av textilier
  • Specialtvättmedel för dun-, ylle- och sportkläder
  • Booster fläckborttagare med bästa fläcklösningsförmåga
  • Aqua sköljmedel för frisk tvättdoft
  • Behållare av100 % återvunnen plast– miljövänligt
  • För 6 användningar – kan användas ialla tvättmaskinsmodeller

Varning

Caps DownCare

Fara. Innehåller MEA-C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE; ALCOHOLS, C12-C18, ETHOXYLATED Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar, ögonskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN, läkare. Innehåller METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Nedladdningar

Produktblad
PDF
Nedladdningar
Webbdatablad
PDF
Nedladdningar
Webbdatablad
PDF
Nedladdningar
Webbdatablad
PDF
Nedladdningar
Webbdatablad
PDF
Nedladdningar
Webbdatablad
PDF
Nedladdningar
Webbdatablad
PDF
Nedladdningar
Zertifikat Cyclos Caps
PDF
Nedladdningar
  • 1.Alla produktpriser inkl. 25% moms. Ingen leveranskostnad vid köp för 450 kr eller mer. Vid köp under 450 kr tillkommer 90 kr för leverans.
  • 2.Patent EP 2 365 120

Med reservation för tekniska ändringar: vi tar inget ansvar för korrektheten i befintlig information.