SökHitta Butik
Leverans endast inom Sverige. Köper du för mer än 450 kr bjuder vi på frakten.
WA COU 0603 L

Caps Outdoor

Specialtvättmedel för funktionskläder, 6-pack. EasyOpen.

125,00 SEK
1 Styck = 20,83 SEK
Alla produktpriser inkl. 25% moms. Ingen leveranskostnad vid köp för 450 kr eller mer. Vid köp under 450 kr tillkommer 90 kr för leverans.
 
 

Produktdetaljer

  • Skyddar membranfunktionen hos funktionskläder
  • Vårdar textilfiberna, kläderna håller länge och behåller formen
  • Hygieniskt rent och fräschhet som räcker länge
  • Behållare av100 % återvunnen plast– miljövänligt
  • För 6 användningar – kan användas ialla tvättmaskinsmodeller

Varning

Caps Outdoor

Fara. Innehåller SODIUM LAURETH SULFATE; ALCOHOLS, C12-C18, ETHOXYLATED; SODIUM C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar, ögonskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN, läkare. Bortskaffa Innehållet, Behållaren lämnas till uppsamlingsplats för farligt avfall och specialavfall. Innehåller METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Nedladdningar

Webbdatablad
PDF
Nedladdningar
Produktblad
PDF
Nedladdningar
Zertifikat Cyclos Caps
PDF
Nedladdningar
  • 1.Alla produktpriser inkl. 25% moms. Ingen leveranskostnad vid köp för 450 kr eller mer. Vid köp under 450 kr tillkommer 90 kr för leverans.
  • 2.Patent EP 2 365 120

Med reservation för tekniska ändringar: vi tar inget ansvar för korrektheten i befintlig information.