SökHitta Butik
Leverans endast inom Sverige. Köper du för mer än 450 kr bjuder vi på frakten.
WA CSP 0603 L

Caps Sport

5 stars out of 5
(1 recension)
Specialtvättmedel för syntet, 6-pack. EasyOpen.

sale price125,00 SEK
Alla produktpriser inkl. 25% moms. Ingen leveranskostnad vid köp för 450 kr eller mer. Vid köp under 450 kr tillkommer 90 kr för leverans.
 
 

Produktdetaljer

  • Hygieniskt rent och fräschhet som räcker länge
  • Vårdar textilfiberna, kläderna håller länge och behåller formen
  • Textilierna behåller sina andningsaktiva egenskaper
  • Förhindrar statisk laddning av kläderna
  • Behållare av100 % återvunnen plast– miljövänligt
  • För 6 användningar – kan användas ialla tvättmaskinsmodeller

Varning

Caps Sport

Fara. Innehåller ALCOHOLS, C12-C18, ETHOXYLATED;SODIUM C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE, SODIUM LAURETH SULFATE Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar, ögonskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN, läkare. Innehållet, Behållaren lämnas till uppsamlingsplats för farligt avfall och specialavfall. Innehåller METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Så här säger våra kunder

5 stars out of 5
(1 recension)

Mest aktuella recensioner

Se alla recensioner (1)

Nedladdningar

Produktblad
PDF
Nedladdningar
Webbdatablad
PDF
Nedladdningar
Zertifikat Cyclos Caps
PDF
Nedladdningar
  • 1.Alla produktpriser inkl. 25% moms. Ingen leveranskostnad vid köp för 450 kr eller mer. Vid köp under 450 kr tillkommer 90 kr för leverans.
  • 2.Patent EP 2 365 120

Med reservation för tekniska ändringar: vi tar inget ansvar för korrektheten i befintlig information.