SökHitta Butik
Leverans endast inom Sverige. Köper du för mer än 450 kr bjuder vi på frakten.
WA UCRE 1501 L

UltraColor Refresh Elixir 1,5 l 

Limited Edition mot dålig lukt och för optimal renhet. 

175,00 SEK
1 Tvättomg. = 6,48 SEK
Alla produktpriser inkl. 25% moms. Ingen leveranskostnad vid köp för 450 kr eller mer. Vid köp under 450 kr tillkommer 90 kr för leverans.
 
 

Produktdetaljer

  • Med Freshplex™ för neutralisering av oönskad lukt
  • Innehåller 7enzymerför optimal renhet
  • Utmärkt fläckborttagning också vid låga temperaturer
  • ColorProtectför en färgintensitet som varar länge
  • Flaska av 100 %återvunnen plast– miljövänligt
  • Perfekt tvätt - helt enkelt. Med Miele.

Varning

UltraColor Refresh Elixir

Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet och behållaren lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall.

Nedladdningar

Webbdatablad
PDF
Nedladdningar
Produktblad
PDF
Nedladdningar
Zertifikat Cyclos 1,5L
PDF
Nedladdningar
  • 1.Alla produktpriser inkl. 25% moms. Ingen leveranskostnad vid köp för 450 kr eller mer. Vid köp under 450 kr tillkommer 90 kr för leverans.

Med reservation för tekniska ändringar: vi tar inget ansvar för korrektheten i befintlig information.