WA CSP 0601 L

Caps Sport

Produktfördelar

Kapseldosering

Bara hos Miele
Enkel dosering av specialtvättmedel för all tvätt
Vill du ha perfekta tvättresultat också när det gäller speciella användningsområden, som t.ex. ylle eller fritidskläder – utan stora ansträngningar? Därför finns nu Miele Caps.
De små portionskapslarna sätts enkelt in i sköljmedelsfacket. Mieles tvättmaskin doserar kapselns innehåll vid den optimala tidpunkten – helt automatiskt.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning