KM 7667 FR

Induktionshäll

Produktfördelar

Con@ctivity 3.0

Bara hos Miele
Smart styrning
Koncentrera dig helt på maten: Med Con@ctivity 3.0 står din fläkt alltid på rätt läge. När hällen slås på eller stängs av reagerar fläkten av sig själv. Sugeffekten anpassas automatiskt till det som sker på hällen och skapar på så vis alltid en bra inomhusmiljö. Produkterna kommunicerar med varandra via wifi. Med Con@ctivity 3.0 integrerar du fläkten och hällen i Miele@home.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning