Överblick över alla produktfördelar

Takfläktar
Produktfördelar

Miele CleanCover

Komfort och säkerhet i minsta detalj
Bakom fettfiltren finns Miele CleanCover: Istället för skarpa metallkanter och elektriska komponenter finns här bara en sluten, plan yta. Den är extra lätt att göra ren och gör att du inte behöver komma åt kablar och motordelar. Miele står för noggrannhet på detaljnivå – för större komfort och säkerhet.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning