AirClean-katalysator

Mindre stekos 
Skydda möbler, väggar och gardiner: Med AirClean-katalysatorn reduceras fettavlagringar och matos tydligt – så att du får en behaglig luft hemma. 
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning