Enkel rengöring

För mer bekväm rengöring 
Den intelligenta apparaten klarar av den dagliga rengöringen nästan själv. Mjölkledningen spolas självständig efter varje tillredning med mjölk. Det exklusiva avkalkningsprogrammet AutoDescale hos CM7 ger automatiskt lång livslängd. Droppskålen, vattenbehållaren och restbehållaren är lätta att ta bort och kan maskindiskas tack vare ComfortClean. De effektiva rengöringsfunktionerna garanterar hygien och en utmärkt kaffesmak.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning