SökHitta Butik
Leverans endast inom Sverige. Köper du för mer än 450 kr bjuder vi på frakten.
GP CL CX 0102 T

Rengöringstabletter, 10 st

5 stars out of 5
(1 recension)
för helautomatiska kaffemaskiner, garanterar kaffenjutning på högsta nivå.

265,00 SEK
1 Styck = 26,50 SEK
Alla produktpriser inkl. 25% moms. Ingen leveranskostnad vid köp för 450 kr eller mer. Vid köp under 450 kr tillkommer 90 kr för leverans.
 
 

Produktdetaljer

  • För grundligt avlägsnande av kaffeoljor och kafferester
  • Mycket effektiv rengöring som samtidigt skonar materialet
  • Anpassat innehåll – särskild Miele-formula
  • Den bästa skötseln för många år av tillförlitlig användning

Varning

Rengöringstabletter

Varning. Innehåller dinatriummaleat. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar, ögonskydd, ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN, läkare. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet, Behållaren lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall.

Skötselkomfort

Alltid perfekta resultat
Miele-rengöringsprodukter

Innehållet är anpassat till Mieles hushållsmaskiner och står för pålitliga och perfekta resultat.

Så här säger våra kunder

5 stars out of 5
(1 recension)

Mest aktuella recensioner

Se alla recensioner (1)

Nedladdningar

Webbdatablad
PDF
Nedladdningar
Produktblad
PDF
Nedladdningar
  • 1.Alla produktpriser inkl. 25% moms. Ingen leveranskostnad vid köp för 450 kr eller mer. Vid köp under 450 kr tillkommer 90 kr för leverans.

Med reservation för tekniska ändringar: vi tar inget ansvar för korrektheten i befintlig information.