FN 28262 ws

Fristående frysskåp

Produktfördelar
    Användarkomfort

Avfrostning hör till det förgångna 
Tack vare NoFrost-systemet behöver du aldrig mer frosta av din frys från Miele. Genom cirkulationskylningen fördelas den kalla, torra luften jämnt, så att det inte kan bildas någon is i innerutrymmet. På detta sätt isar din kyl eller frys inte igen, och lådorna får ingen störande isbeläggning som gör dem svåra att öppna eller stänga. NoFrost ger högsta bekvämlighet vid infrysningen och du slipper den besvärliga avfrostningen – för alltid.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning