Restvärmeindikering

Absolut säkert
På Mieles hällar finns en restvärmeindikering för varje kokzon. Den påminner dig om att inte vidröra eller ställa ner något värmekänsligt på kokzonen medan den fortfarande är varm. Dessutom kan du använda restvärmen målinriktat för att spara energi.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning