CoffeeSelect

Bara hos Miele
Unikt: Välj passande bönsort
Njut av valfriheten: Brygg din kaffespecialitet med de bönor som passar bäst. Det finns tre separata behållare för olika sorters bönor. När du gör din dryck väljer du lämplig sort manuellt – eller automatiskt om du tilldelar en sort till drycken permanent. Njut av espresso från espressobönor – tack vare systemets utformning får du inga rester från andra bönor i drycken.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning