Vilket fryssystem önskar du?

För långvarig förvaring av livsmedel är infrysning det bästa alternativet. Nyttiga ämnen och smak bevaras under en lång tid och vid behov är de alltid tillgängliga. Och tack vare modern frysteknik har frysprodukterna från Miele tillförlitlig och bekväm kontroll över de låga temperaturerna – för optimala resultat och bästa njutning.
NoFrost
Tack vare NoFrost-systemet behöver du aldrig mer avfrosta din kyl eller frys från Miele. Genom cirkulationskylningen fördelas den kalla, torra luften jämnt, så att det inte kan bildas någon is i innerutrymmet. Dessutom isar din kyl eller frys inte igen, och lådorna får ingen störande isbeläggning som gör dem svåra att öppna eller stänga. NoFrost erbjuder högsta komfort vid infrysningen och du slipper den besvärliga avfrostningen – för alltid.
DuplexCool
Två separat reglerade kylkretsar ger optimal kylning för kyl- respektive frysdelen. Dessutom finns ingen luftväxling mellan de båda områdena. Det betyder att livsmedel i kyldelen inte torkar ut, och att lukt från t.ex. fisk, lök eller ost inte överförs till livsmedlen i frysdelen.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning