Ånga

Det är ångan som gör skillnaden
Med ett ångtryck på 4 bar och en konstant ångmängd på 100 g/min får du professionella strykresultat med FashionMaster. Den torra ångan tränger igenom de tjockaste material och minskar därför den tid du lägger på strykning. Om du vill arbeta med ångpuffar eller permanent ånga bestämmer du genom att aktivera ångknappen direkt på strykjärnet.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning