BrilliantLight

Bästa sikt på alla nivåer 
För att du lätt ska kunna hålla koll på din stek eller gratäng lyser LED-listerna upp alla tillagningsnivåer på optimalt sätt – så att du har maten under uppsyn från alla vinklar.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning