Fastvattenanslutning plus

Alltid redo att användas 
Bekvämt och enkelt: Vår kombiångugn är utrustad med en färskvattenanslutning. Till- och frånlopp sköts automatiskt – därför behöver du inte längre fylla på och tömma vattenbehållaren. Kondensat i tillagningsutrymmet försvinner automatiskt. Därför är ugnen extra praktisk och smidig att använda till vardags. 
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning