Lätt vattenbehållare

Förenklad hantering 
Enkel hantering: Är vattenbehållaren tom kan den lätt dras ut och fyllas på igen, eftersom den väger så lite. Därför är den lätt för dig att hantera. 
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning