Ångreducering 

Bara hos Miele
Släpp ut ångan 
Redan kort före slutet av tillagningen öppnas luckan lite, så att ångan försiktigt kan strömma ut. Fördelen: när du tar ut maten ur ugnen när den är klar strömmar inte ånga ut ur ugnen – det gör dig mer säker. 
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning