DualSteam

Bara hos Miele
Tusenkonstnär för jämna resultat 
Perfektion, helt i din smak: Mieles ångugn är ett optimalt komplement till en ugn och häll som ger bästa tillagningsresultat. Snabba uppvärmnings- och tillagningstider samt en jämn ångfördelning gör det lättare för dig att laga maten, detta tack vare den unika externa ånggeneratorn (3,3 KW) och den speciella placeringen och riktningen på de två DualSteam-ångmunstyckena.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning