Tidsfunktioner 

Låt ugnen ta hand om tidsplaneringen 
Bli klar vid rätt tid, utan ansträngning: Ställ helt enkelt in starttid, sluttid eller tiden för tillagningen. Tillagningen avslutas automatiskt när den programmerade tillagningstiden är slut. I många situationer är det även smidigt med den integrerade äggklockan. Och: Vid strömavbrott sparas den inställda tiden i cirka 150 timmar. 
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning