SökHitta Butik
Leverans endast inom Sverige. Köper du för mer än 450 kr bjuder vi på frakten.
GS SETD4 E & Care Set

PowerDisk All in 1 ECO skötselset,

det perfekta komplementet för diskmaskiner med AutoDos.

885,00 SEK
Alla produktpriser inkl. 25% moms. Ingen leveranskostnad vid köp för 450 kr eller mer. Vid köp under 450 kr tillkommer 90 kr för leverans.
 
 

Produktdetaljer

  • Innehåller 4 PowerDisk ECO, spolglans, salt och DishClean
  • Glänsande resultat även vid hårt fastsittande matrester
  • Mycket miljövänligt – bekräftat avNordic Swan
  • Med glasskyddsformula mot glaskorrosion
  • Säkerställer en optimal maskinfunktion – den speciella Miele-sammansättningen
  • För bästa diskresultat i Mieles diskmaskiner

Varning

DishClean

Varning. Innehåller Citronsyra, monohydrat. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Nedladdningar

Webbdatablad
PDF
Nedladdningar
Webbdatablad
PDF
Nedladdningar
Webbdatablad
PDF
Nedladdningar
Webbdatablad
PDF
Nedladdningar
Zertifikat Cyclos PowerDisk
PDF
Nedladdningar
NordicSwan PowerDisk+UltraTabs ECO
PDF
Nedladdningar
  • 1.Alla produktpriser inkl. 25% moms. Ingen leveranskostnad vid köp för 450 kr eller mer. Vid köp under 450 kr tillkommer 90 kr för leverans.
  • 2.I programmet ECO
  • 3.Mer information om testkriterierna för Nordic Swan Labels hittar du här: https://www.nordic-ecolabel.org/product-groups/group/?productGroupCode=017

Med reservation för tekniska ändringar: vi tar inget ansvar för korrektheten i befintlig information.