SökHitta Butik
Leverans endast inom Sverige. Köper du för mer än 450 kr bjuder vi på frakten.
Set UltraColor & UltraWhite

Set UltraColor och UltraWhite

mer än en halvårsförbrukning av Mieles tvättmedel.

sale price615,00 SEK
Alla produktpriser inkl. 25% moms. Ingen leveranskostnad vid köp för 450 kr eller mer. Vid köp under 450 kr tillkommer 90 kr för leverans.
 
 

Produktdetaljer

  • 1 paket UltraWhite för vittvätt
  • 3 flaskor UltraColor för kulörtvätt
  • Utmärkt fläckborttagning också vid låga temperaturer
  • Bästa resultat vid 20/30/40/60/95 °C
  • Perfekt tvätt - helt enkelt. Med Miele.

Varning

UltraColor

Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet, Behållaren lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall.

Nedladdningar

Produktblad
PDF
Nedladdningar
Webbdatablad
PDF
Nedladdningar
Webbdatablad
PDF
Nedladdningar
Zertifikat Cyclos 1,5L
PDF
Nedladdningar
  • 1.Alla produktpriser inkl. 25% moms. Ingen leveranskostnad vid köp för 450 kr eller mer. Vid köp under 450 kr tillkommer 90 kr för leverans.

Med reservation för tekniska ändringar: vi tar inget ansvar för korrektheten i befintlig information.