Överblick över alla produktfördelar - Tillbehör fläktar

Användarkomfort

Optimalt samspel mellan produkt och tillbehör

För perfekta resultat

Mieles originaltillbehör har utvecklats speciellt för Mieles hushållsmaskiner för att garantera bästa resultat.

Läs mer om ”Optimalt samspel mellan produkt och tillbehör“

Utrustning

Filter NoSmell med aktivt kol

Totalt fritt från matos i köket

Effektivt mot lukt: Vid cirkulationsdrift binds och neutraliseras lukterna helt utan kvarvarande rester.

Läs mer om ”Filter NoSmell med aktivt kol“
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning

Värt att veta om Mieles tillbehör för fläktkåpor

Tillbehör till fläktkåpor

Kolfilter mot obehaglig lukt i köet

Cirkulationsfläktar (kolfilterfläktar) suger in vattenånga från matlagningen och filtrerar fett- och luktpartiklar. Eftersom den renade luften leds tillbaka till rummet behövs kolfiltret för att undvika obehagligt matos.

Läs mer om ”Tillbehör till fläktkåpor“

Rengöringsprodukter

Dunstabzugshauben Reinigungsprodukte