GN Allergy XL HyClean 3D

Allergy XL-Pack HyClean 3D Efficiency GN

Produktfördelar

Perfekt uppsugning av damm

Perfekt anpassning av dammsugarpåse och dammsugare
Tack vare den perfekta nyckel-och-lås-principen kan inget damm ledas förbi en Miele original-dammpåse.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning