SensorDry

Bara hos Miele
Optimal torkning med mindre energi
SensorDry är den intelligenta anpassningen av diskprogram, vad gäller torkning och möbelskydd. En sensor kontrollerar diskmängden och mäter temperaturen i diskutrymmet samt rumstemperaturen på monteringsplatsen. Därefter anpassas diskprogrammet, t.ex. vad gäller klardisktemperatur. Målet: inga kondensatdroppar på möblerna, mindre energiförbrukning och kortare programtid vid konstant högre torknivå.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning