G 7102 SCU

Underbyggda diskmaskiner

Produktfördelar

3D MultiFlex-låda C*

Bara hos Miele
Bekväm insättning av diskgodset
Vi har förbättrat besticklådan: Nu kan även ätpinnar placeras i avsedda hållare i diskmaskinen. 3D-MultiFlex-lådan C med pinnhållarna består av en nersänkt mittendel och två sidodelar. Den vänstra kan skjutas till höger, för att ge plats åt höga vinglas i överkorgen. I den nersänkbara högra delen placerar du enkelt mindre diskgods som skålar.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning