FlexAssist markeringar

Färgmärkning för flexibel användarkomfort
Med FlexAssist-märkningen ser du omedelbart vilka inställbara element du kan flytta för att anpassa diskkorgen till dina önskningar. Små symboler, som t.ex. en bild av en kopp eller ett vinglas, på de färgade elementen ger dig upplysningar om användningen av området. FlexAssist-märkningarna fungerar samtidigt som greppelement. På så sätt kan korgens flexibilitet utnyttjas optimalt i en handvändning.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning