Hemma fast du är borta

Vare sig du är hemma eller på språng har du alltid tillgång till dina hushållsmaskiner. Med uppkopplade maskiner och röststyrning med Amazon Echo – Alexa Voice Service – får du en mer dynamisk vardag, med ökad komfort, livskvalitet och säkerhet. På temat hushållsmaskiner i nätverk är nyttan för användaren det centrala för oss. Med specialutvecklade funktioner, en mobil styrning och en ny teknik för nätverksbygge kan vi erbjuda dig ett system som ger dig nytt svängrum – och som stöder dig i att göra din vardag effektiv och hållbar: Miele@home.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning