Bästa ljudvärden

Minimalt buller
Höljet och luftkanalerna för Mieles värmepumpstumlare är utformade för att minimera ljudet av rinnande vatten och vibrationer. På så vis kan du använda din torktumlare utan att du eller andra störs. I utvalda modeller finns det därutöver ett specialprogram "Extra tyst" som torkar din tvätt med ännu mer reducerad ljudnivå.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning