Miljövänlig tvättvård

Tvätta ekonomiskt och miljövänligt 
Mieles tvättmaskiner har redan den högsta energieffektivitetsklassen A enligt den nya energimärkningen och är därmed mycket miljövänliga. Vissa produkter har även en extra varmvattenanslutning. Detta gör att du sparar energi om vattnet till exempel värms med solenergi. Med Eco-Feedback-funktionen får du meddelanden om maskinens exakta el- och vattenförbrukning och har alltid en optimal överblick över förbrukningen.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning