Byggda för 20 års användning*

Bara hos Miele
Unik kvalitet
För att uppfylla de höga kvalitetskraven testar Miele sin produkter i hårda långtidstester. Mieles tvättmaskiner testas under 10 000 drifttimmar. Det motsvarar en livslängd på 20 år. Ingen annan tillverkare utsätter sina maskiner för lika hårda tester som Miele.
Det motsvarar ca 5 program i veckan med en tvättid på i genomsnitt 2 timmar.Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning