Vattenskyddsgaranti*

Garanterat vattenskydd*
Som ett skydd mot vattenskador är alla diskmaskiner från Miele utrustade med Mieles Waterproof-system. Om en materialskada uppkommer som en följd av en defekt på vattenskyddssytemet, är du skyddad – i hela 20 år. Inom ramen för villkoren i vattenskyddsgarantin står Miele för kostnaderna för materialskador som uppstått därigenom. En förutsättning är att installationen har utförts av en fackman.
Detaljer hittar du i villkoren för vattenskyddsgarantin.Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning