• Leverans endast inom Sverige. Köper du för mer än 450 kr bjuder vi på frakten.
WA CDC 0603 L
110,00 SEK
1 . Alla produktpriser inkl. 25% moms
[1]

Produktinformation

Caps DownCare Specialtvättmedel för dun, 6-pack. EasyOpen.
 • Bevarar elasticitet och andningsförmåga hos dun
 • Effektiv rengöring och skonsam vård med lanolin
 • Dunen klumpas inte ihop, fluffigheten behålls
 • Behållare av 100 % återvunnen plast – miljövänligt
 • För 6 användningar – kan användas i alla tvättmaskinsmodeller 
Caps DownCare
Caps DownCare
Fara. Innehåller MEA-C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE; ALCOHOLS, C10-C18, ETHOXYLATED. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar, ögonskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN, läkare. Innehåller METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Kan orsaka en allergisk reaktion.

WA CDC 0603 L

Caps DownCare Specialtvättmedel för dun, 6-pack. EasyOpen.
 • Officiell Miele Webbshop
 • Ingen fraktkostnad på order från 450 kr
 • Säker betalning med SSL-kryptering
 • Med reservation för tekniska ändringar. Vi tar inget ansvar för att informationen är korrekt.

Produktinformation

Caps DownCare Specialtvättmedel för dun, 6-pack. EasyOpen.
 • Bevarar elasticitet och andningsförmåga hos dun
 • Effektiv rengöring och skonsam vård med lanolin
 • Dunen klumpas inte ihop, fluffigheten behålls
 • Behållare av 100 % återvunnen plast – miljövänligt
 • För 6 användningar – kan användas i alla tvättmaskinsmodeller 
Caps DownCare
Caps DownCare
Fara. Innehåller MEA-C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE; ALCOHOLS, C10-C18, ETHOXYLATED. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar, ögonskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN, läkare. Innehåller METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Dina fördelar

Utrustning beroende på modell – bild(er) exempel, som beskrivning
Nedladdningsbara dokument, CAD och appar
 • Produktblad
  PDF
 • Webbdatablad
  PDF
1. Alla produktpriser inkl. 25% moms
 • 2.Patent: EP 2 365 120
 • Med reservation för tekniska ändringar. Vi tar inget ansvar för att informationen är korrekt.
Uppåt