Tillsammans för en bättre framtid

Den nya energimärkningen

I december 2019 införde EU-kommissionen nya förordningar för märkning av energiförbrukningen och för ekodesign för diskmaskiner, kyl/frys. vinkylar, tvättmaskiner och torktumlare. Enligt denna förordning har alla tillverkare skyldighet att från mars 2021 märka alla produkter som säljs i Europa med en ny energimärkning.

Den nya energimärkningen från mars 2021

Enligt EU:s nya förordningar ska energiförbrukningen inom Europa sänkas ytterligare och därmed bidra till att skona miljön. Dessutom ger omskalningen en bättre översikt och bedömning av produkter för förbrukare.

Översikt över de viktigaste ändringarna

De nya lagstadgade kraven och de striktare energiklassgränserna leder till en ny indelning av produkterna i energieffektivitetsklasserna.

De borttagna plusklasserna för energieffektiviteten, exempelvis A+++, och den nya klassificeringen från A till G garanterar en bättre jämförbarhet mellan produkterna.

Från och med 1 mars 2021 kan du använda QR-koden, som tar dig till EU-databasen (EPREL) för att visa mer information om produkten.

Varför levereras produkterna med två energimärkningar?

Enligt EU:s föreskrift ska alla produkter levereras med båda gammal och ny energimärkning under övergångstiden till mars 2021. Genom omskalningen av energieffektiviteten (A till G) på den nya energimärkningen ser det ut som att produktens energieffektivitet har blivit sämre. Det stämmer dock inte. Med de föreskrivna nya gränserna för energieffektivitetsklasserna har märkningsklassificeringen begränsats så att produkten tilldelats en ny klass.

Hos återförsäljare och på Mieles hemsida får endast den aktuella EU-energimärkningen visas fram till 28 februari 2021.

Mer information

Elindustrins förbund ZVEI har tagit fram omfattande informationsbroschyrer. I dessa beskrivs bakgrunden till revisionen, tidsperioder, vilka plikter tillverkare och återförsäljare har, de nya kraven på ekodesign gällande effektiv resursförbrukning och de nya energimärkningarna i sig.

Till broschyrerna

Den nya energimärkningen för diskmaskiner

Förteckning:

1. QR-kod för produktinformation i EU-databasen
2. Namn på tillverkarens varumärke
3. Produktens modellbeteckning
4. Energieffektivitetsklassens skala från A till G
5. Produktens energieffektivitetsklass
6. Energiförbrukning i kWh/100 driftcykler (i programmet ECO)
7. Antal standardkuvert för ECO-programmet (lastkapacitet)
8. Vattenförbrukning i liter/driftcykel (i ECO-programmet)
9. Programtid ECO
10. Ljudnivåer, angivna i dB(A) re 1 pW, och ljudnivåsklass
11. EU-nummer i EU-förordning

Nyhet:

 • Inmatning av QR-kod för mer produktinformation.
 • Indelningen av vinkylar i energieffektivitetsklass A till G baseras även i fortsättningen på programmet ECO.
 • Ändring i testnormen. Mätningen ska ge en ännu bättre återspegling av användarförhållandet och använder därför till exempel koppar, kastruller och plastverktyg vid utvärderingen av disk- och torkresultat.
 • Information om tid för ECO-programmet.
 • Information om vattenförbrukning per disk och elförbrukning per 100 diskningar.
 • Introduktion av ljudklasserna A-D, för att göra ljudvärdet i dB(a) tydligare.

 

 

Den nya energimärkningen för kylprodukter

Förteckning:

1. QR-kod för produktinformation i EU-databasen
2. Namn på tillverkarens varumärke
3. Produktens modellbeteckning
4. Energieffektivitetsklassens skala från A till G
5. Produktens energieffektivitetsklass
6. Årlig energiförbrukning i kWh per år
7. Summa av rumsinnehåll i frysfacken
8. Summa av rumsinnehåll i kylfacken
9. Luftnivåer i dB (A) re 1 pW
10. EU-nummer i EU-förordningen

Nyhet:

 • Inmatning av QR-kod för mer produktinformation.
 • Indelning av kyl/frys i energieffektivitetsklass A till G.
 • Information om ljudklasserna A-D, för att göra ljudvärde i dB(a) tydligare.

 

Den nya energimärkningen för vinkylar

Förteckning:

1. QR-kod för produktinformation i EU-databasen
2. Namn på tillverkarens varumärke
3. Produktens modellbeteckning
4. Energieffektivitetsklassens skala från A till G
5. Produktens energieffektivitetsklass
6. Årlig energiförbrukning i kWh per år
7. Antalet standardvinflaskor som kan förvaras
8. Ljudnivåer i dB (A) re 1 pW
9. EU-nummer i EU-förordningen

Nyhet:

 • Inmatning av QR-kod för mer produktinformation.
 • Indelning av vinkylar i energieffektivitetsklass A till G.
 • Information om ljudklasserna A-D, för att göra ljudvärde i dB(a) tydligare.

 

Den nya energimärkningen för tvättmaskiner

Förteckning:

1. QR-kod för produktinformation i EU-databasen
2. Namn på tillverkarens varumärke
3. Produktens modellbeteckning
4. Energieffektivitetsklassens skala från A till G
5. Produktens energieffektivitetsklass
6. Viktad energiförbrukning i kWh/100 driftcykler (förbrukningsvärdena fastställs baserat på ett genomsnittligt värde av hela, halva och en fjärdedel av den maximala tvättmängden.)
7. Komplett belastning i kilogram för programmet ECO 40-60
8. Programtid ECO 40-60 vid full trumma
9. Viktad vattenförbrukning i liter/driftcykel. (Förbrukning fastställs baserad på ett genomsnittligt värde av hela, halva och en fjärdedel av den maximala tvättmängden.)
10. Centrifugeringseffektivitetsklass
11. Ljudnivåsklass i centrifugering under programmet ECO 40-60 i dB(A) re 1 pW
12. EU-nummer i EU-förordningen

Nyhet:

 • Inmatning av QR-kod för mer produktinformation.
 • Indelning av tvättmaskiner i energieffektivitetsklass A till G.
 • Fastställande av förbrukningsvärden baserat på det nya programmet ECO 40-60. Enligt EU-kraven passar programmet för tvätt av normalt nedsmutsad bomullstvätt (tvättbar till 40 °C till 60 °C).
 • Information om vatten- och elförbrukning som nu anges per tvättomgång, respektive 100 tvättomgångar.
 • Information om ljudklasserna A-D, för att göra ljudvärde i dB(a) tydligare.

 

Den nya energimärkningen tvätt/tork-kombinationer

1. QR-kod för produktinformation i EU-databasen
2. Namn på tillverkarens varumärke
3. Produktens modellbeteckning
4. Energieffektivitetsklassens skala från A till G för hela* driftcykeln (vänster sida) och tvättcykeln (höger sida)
5. Energieffektivitetsklass för hela* driftcykeln (vänster sida) och driftcykeln (höger sida)
6. Viktad energiförbrukning i kWh/100 driftcykler för hela* driftcykeln.
7. Viktad energiförbrukning i kWh/100 driftcykler för tvättcykeln
8. Nominell kapacitet för hela * driftcykeln (vänster sida) och för tvättcykeln (höger sida)
9. Viktad energiförbrukning i liter/driftcykel för hela* driftcykeln (vänster sida) och cykeln (höger sida).
10. Programtid vid nominell kapacitet för hela * driftcykeln (vänster sida) och för tvättcykeln (höger sida)
11. Centrifugeringseffektivitetsklass
12. Ljudnivåsklass i centrifugering under programmet ECO 40-60“ i dB(A) re 1 pW
13. EU-nummer i EU-förordningen

* Komplett driftcykel = tvätta och torka utan avbrott

Nyhet:

 • Inmatning av QR-kod för mer produktinformation.
 • Indelning av tvätt/tork-kombinationer i energieffektivitetsklass A till G.
 • Fastställande av förbrukningsvärden baserat på det nya programmet ECO 40-60. Enligt EU-kraven passar programmet för tvätt av normalt nedsmutsad bomullstvätt (tvättbar till 40 °C till 60 °C).
 • Förutom klassificeringen för tvättprocessen (höger sida) visar torktumlarens märkning även värdena för den genomgående tvätt- och torkprocessen (vänster sida).
 • Information om vatten- och elförbrukning som nu anges per tvättomgång, respektive 100 tvättomgångar.
 • Information om ljudklasserna A-D, för att göra ljudvärde i dB(a) tydligare.