SökHitta Butik
Leverans endast inom Sverige. Köper du för mer än 450 kr bjuder vi på frakten.
WA SP 1501 L

Sport 1,5 l

perfekt för tränings- och funktionskläder.

225,00 SEK
1 Tvättomg. = 7,50 SEK
Alla produktpriser inkl. 25% moms. Ingen leveranskostnad vid köp för 450 kr eller mer. Vid köp under 450 kr tillkommer 90 kr för leverans.
 
 

Produktdetaljer

  • Hygieniskt rent och fräschhet som räcker länge
  • Textilierna behåller sina andningsaktiva egenskaper
  • Neutraliserar oangenäm lukt
  • Vårdar textilfiberna, kläderna håller länge och behåller formen
  • Flaska av 100 %återvunnen plast– miljövänligt
  • Återvinningsbar flaska. Kontrollerat och bevisat externt

Varning

Sport

Fara. Innehåller alkoholer C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalt, Alkoholer, C12-18, etoxilerade, bensensulfonsyra, C 10-13-alkylderivater, natriumsalter. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar, ögonskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN, läkare. Innehållet, Behållaren lämnas till uppsamlingsplats för farligt avfall och specialavfall. Innehåller METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Nedladdningar

Webbdatablad
PDF
Nedladdningar
Produktblad
PDF
Nedladdningar
Zertifikat Cyclos 1,5L
PDF
Nedladdningar
  • 1.Alla produktpriser inkl. 25% moms. Ingen leveranskostnad vid köp för 450 kr eller mer. Vid köp under 450 kr tillkommer 90 kr för leverans.

Med reservation för tekniska ändringar: vi tar inget ansvar för korrektheten i befintlig information.