SökHitta Butik
Leverans endast inom Sverige. Köper du för mer än 450 kr bjuder vi på frakten.
FA ACN 452 L

Fragrance Selection

för en behaglig doftupplevelse – sortiment med Mieles tre populäraste dofter.

435,00 SEK
1 Användningsområden = 2,90 SEK
Alla produktpriser inkl. 25% moms. Ingen leveranskostnad vid köp för 450 kr eller mer. Vid köp under 450 kr tillkommer 90 kr för leverans.
 
 

Produktdetaljer

  • Härligt doftande tvätt – helt utan sköljmedel
  • Aqua – uppfriskande doft av havsbris
  • Cocoon – härligt doftande ren tvätt
  • Nature – aromatisk morgondoft i morgondagg
  • För Mieles torktumlare och tvättskåp medFragranceDos
  • För 150 torkningar eller 210 användningar i tvättskåp

Varning

Aqua

Varning. Innehåller DELTA-DAMASCONE, ISOHEXENYL CYCLOPENTENYL CARBALDEHYDE, EUGENOL, 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE, METHYLUNDECANAL, CITRONELLOL, GERANIOL, BENZYL SALICYLATE, ETHYL LINALOOL, METHYL OCTINE CARBONATE, METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet och behållaren lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall.

Nedladdningar

Produktblad
PDF
Nedladdningar
  • 1.Alla produktpriser inkl. 25% moms. Ingen leveranskostnad vid köp för 450 kr eller mer. Vid köp under 450 kr tillkommer 90 kr för leverans.

Med reservation för tekniska ändringar: vi tar inget ansvar för korrektheten i befintlig information.