SökHitta Butik
Leverans endast inom Sverige. Köper du för mer än 450 kr bjuder vi på frakten.
GP CO G 160 P

Skötselprodukt DishClean, 160 g

garanterar att diskmaskinen fungerar optimalt

195,00 SEK
100 g = 121,88 SEK
Alla produktpriser inkl. 25% moms. Ingen leveranskostnad vid köp för 450 kr eller mer. Vid köp under 450 kr tillkommer 90 kr för leverans.
 
 

Produktdetaljer

  • Tar bort lukt, kalk och lättare avlagringar
  • Dörrtätningarnas elasticitet och tätningsförmåga bevaras.
  • Aktivt skydd genom renhet
  • Säkerställer en optimal maskinfunktion – den speciella Miele-sammansättningen
  • Används 4–5 gånger om året
  • Den bästa skötseln för många år av tillförlitlig användning

Varning

DishClean

Varning. Innehåller Citronsyra, monohydrat. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Skötselkomfort

Alltid perfekta resultat
Miele-rengöringsprodukter

Innehållet är anpassat till Mieles hushållsmaskiner och står för pålitliga och perfekta resultat.

Nedladdningar

Webbdatablad
PDF
Nedladdningar
Produktblad
PDF
Nedladdningar
  • 1.Alla produktpriser inkl. 25% moms. Ingen leveranskostnad vid köp för 450 kr eller mer. Vid köp under 450 kr tillkommer 90 kr för leverans.

Med reservation för tekniska ändringar: vi tar inget ansvar för korrektheten i befintlig information.