SökHitta Butik
Leverans endast inom Sverige. Köper du för mer än 450 kr bjuder vi på frakten.
GS CL 4001 P E

PowerDisk All in 1 ECO, 400 g 

Miljövänligt diskmedel för diskmaskiner med AutoDos. 

145,00 SEK
Alla produktpriser inkl. 25% moms. Ingen leveranskostnad vid köp för 450 kr eller mer. Vid köp under 450 kr tillkommer 90 kr för leverans.
 
 

Produktdetaljer

  • Utan betungande silverskydd
  • Utan parfymer och färgämnen
  • Aktivt syre för grundlig renhet
  • Automatisk dosering i cirka 1 månad (20 diskningar)
  • Perfekt disk helt enkelt. Med Miele.

Varning

PowerDisk All in 1 ECO

Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehåller SUBTILISIN. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Nedladdningar

Webbdatablad
PDF
Nedladdningar
Produktblad
PDF
Nedladdningar
02_96106EC61D0B1EEDB6BEB8829ED8D94B
PDF
Nedladdningar
01_C7F13838637D1EEEA6828F35EAF4D29D
PDF
Nedladdningar
  • 1.Alla produktpriser inkl. 25% moms. Ingen leveranskostnad vid köp för 450 kr eller mer. Vid köp under 450 kr tillkommer 90 kr för leverans.
  • 2.Mer information om testkriterierna för Nordic Swan Labels hittar du här: https://www.nordic-ecolabel.org/product-groups/group/?productGroupCode=017

Med reservation för tekniska ändringar: vi tar inget ansvar för korrektheten i befintlig information.