SökHitta Butik
Leverans endast inom Sverige. Köper du för mer än 450 kr bjuder vi på frakten.
GS SETD6

PowerDisk All in 1. Set om 6 styck

Diskmedel för diskmaskiner med AutoDos. Set till specialpris.

745,00 SEK
1 kg = 310,42 SEK
Alla produktpriser inkl. 25% moms. Ingen leveranskostnad vid köp för 450 kr eller mer. Vid köp under 450 kr tillkommer 90 kr för leverans.
 
 

Produktdetaljer

  • Miele-exklusivt pulver-granulat med aktivt syre
  • Grundlig rengöring – även när det är väldigt smutsigt
  • Glänsande resultat – också vid låga temperaturer
  • Med flera funktioner som exempelvis spolglans, salt och glasskydd
  • Automatisk dosering i cirka 1 månad (20 diskningar)
  • Perfekt disk helt enkelt. Med Miele.

Varning

PowerDisk

Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehåller SUBTILISIN. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Nedladdningar

Produktblad
PDF
Nedladdningar
Webbdatablad
PDF
Nedladdningar
02_96106EC61D0B1EEDB6BEB8829ED8D94B
PDF
Nedladdningar
  • 1.Alla produktpriser inkl. 25% moms. Ingen leveranskostnad vid köp för 450 kr eller mer. Vid köp under 450 kr tillkommer 90 kr för leverans.

Med reservation för tekniska ändringar: vi tar inget ansvar för korrektheten i befintlig information.