SökHitta Butik
Leverans endast inom Sverige. Köper du för mer än 450 kr bjuder vi på frakten.
GP CL DGC 251 L

DGClean 250 ml

för bästa rengöringsresultat hos kombiångugnar.

210,00 SEK
1 l = 840,00 SEK
Alla produktpriser inkl. 25% moms. Ingen leveranskostnad vid köp för 450 kr eller mer. Vid köp under 450 kr tillkommer 90 kr för leverans.
 
 

Produktdetaljer

  • Ultrastark fettlösningsförmåga utan störande lukt
  • Enkel rengöring eftersom medlet inte rinner
  • Medlet stannar kvar och verkar även på lodräta ytor
  • Livsmedelssäker
  • Den bästa skötseln för många år av tillförlitlig användning

Varning

DGClean

Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Skötselkomfort

Alltid perfekta resultat
Miele-rengöringsprodukter

Innehållet är anpassat till Mieles hushållsmaskiner och står för pålitliga och perfekta resultat.

Nedladdningar

Webbdatablad
PDF
Nedladdningar
Produktblad
PDF
Nedladdningar
  • 1.Alla produktpriser inkl. 25% moms. Ingen leveranskostnad vid köp för 450 kr eller mer. Vid köp under 450 kr tillkommer 90 kr för leverans.

Med reservation för tekniska ändringar: vi tar inget ansvar för korrektheten i befintlig information.