• Leverans endast inom Sverige. Köper du för mer än 450 kr bjuder vi på frakten.
WA SP 1501 L
210,00 SEK
1 . Alla produktpriser inkl. 25% moms
[1]

Produktinformation

Sport 1,5 l perfekt för tränings- och funktionskläder.
 • Hygieniskt rent och fräschhet som räcker länge
 • Textilierna behåller sina andningsaktiva egenskaper
 • Neutraliserar oangenäm lukt
 • Vårdar textilfiberna, kläderna håller länge och behåller formen
 • Flaska av 100 % återvunnen plast – miljövänligt
 • Återvinningsbar flaska. Kontrollerat och bevisat externt
Sport
Sport
Fara. Innehåller alkoholer C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalt, Alkoholer, C12-18, etoxilerade, bensensulfonsyra, C 10-13-alkylderivater, natriumsalter. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar, ögonskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN, läkare. Innehållet, Behållaren lämnas till uppsamlingsplats för farligt avfall och specialavfall. Innehåller METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Kan orsaka en allergisk reaktion.

WA SP 1501 L

Sport 1,5 l perfekt för tränings- och funktionskläder.
 • Officiell Miele Webbshop
 • Ingen fraktkostnad på order från 450 kr
 • Säker betalning med SSL-kryptering
 • Med reservation för tekniska ändringar. Vi tar inget ansvar för att informationen är korrekt.

Produktinformation

Sport 1,5 l perfekt för tränings- och funktionskläder.
 • Hygieniskt rent och fräschhet som räcker länge
 • Textilierna behåller sina andningsaktiva egenskaper
 • Neutraliserar oangenäm lukt
 • Vårdar textilfiberna, kläderna håller länge och behåller formen
 • Flaska av 100 % återvunnen plast – miljövänligt
 • Återvinningsbar flaska. Kontrollerat och bevisat externt
Sport
Sport
Fara. Innehåller alkoholer C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalt, Alkoholer, C12-18, etoxilerade, bensensulfonsyra, C 10-13-alkylderivater, natriumsalter. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar, ögonskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN, läkare. Innehållet, Behållaren lämnas till uppsamlingsplats för farligt avfall och specialavfall. Innehåller METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Dina fördelar

Utrustning beroende på modell – bild(er) exempel, som beskrivning
Nedladdningsbara dokument, CAD och appar
 • Produktblad
  PDF
 • Webbdatablad
  PDF
1. Alla produktpriser inkl. 25% moms
 • Med reservation för tekniska ändringar. Vi tar inget ansvar för att informationen är korrekt.