• Leverans endast inom Sverige. Köper du för mer än 450 kr bjuder vi på frakten.
GP DC WG 0252 P
150,00 SEK
1 . Alla produktpriser inkl. 25% moms
[1]

Produktinformation

Avkalkningsmedel, 250 g befriar disk- och tvättmaskiner från skadliga kalkavlagringar.
Avkalkningsmedel
Avkalkningsmedel
Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till uppsamlingsplats för farligt avfall och specialavfall.

GP DC WG 0252 P

Avkalkningsmedel, 250 g befriar disk- och tvättmaskiner från skadliga kalkavlagringar.
 • Officiell Miele Webbshop
 • Ingen fraktkostnad på order från 450 kr
 • Säker betalning med SSL-kryptering
 • Med reservation för tekniska ändringar. Vi tar inget ansvar för att informationen är korrekt.

Produktinformation

Avkalkningsmedel, 250 g befriar disk- och tvättmaskiner från skadliga kalkavlagringar.
Avkalkningsmedel
Avkalkningsmedel
Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till uppsamlingsplats för farligt avfall och specialavfall.

Dina fördelar

Nedladdningsbara dokument, CAD och appar
 • Produktblad
  PDF
 • Webbdatablad
  PDF
1. Alla produktpriser inkl. 25% moms
 • Med reservation för tekniska ändringar. Vi tar inget ansvar för att informationen är korrekt.