Vanliga frågor - reparation med fast pris

En “Reparation med fast pris” är en reparationstjänst som erbjuds till ett fast pris, som avtalas innan servicebesöket. Med denna engångsbetalning täcks alla reparationskostnader som gör att produkten åter kan användas i felfritt skick.

Ett produktfel kan innebära en del stress och osäkerhet vad gäller reparationskostnader. Med tjänsten “Reparation med fast pris” kan du vara säker på att alla kostnader för reparationen av produkten täcks av en engångsbetalning.

Tjänsten “Reparation med fast pris” täcker besökskostnad, arbetstid och nödvändiga reservdelar, som gör att du åter kan använda din produkt i felfritt skick.

Följande kostnader inkluderas:
- Besöksavgift
- Allt arbete och alla reservdelar som behövs för att reparera det fel som anmälts vid tidpunkten för bokningen, inklusive uppföljningsbesök om reservdelar måste beställas
- 12 månaders garanti för reservdelar och servicearbete för den genomförda reparationen, med början vid reparationsdatumet

Tjänsten “Reparation med fast pris” kostar 3495,00 SEK inkl. moms.

Ja. Om vi behöver boka en hjälptekniker på grund av installationsbegränsningar, så tillkommer en kostnad från 710 SEK inkl. moms.

Tjänsten "Reparation med fast pris" är tillgänglig för de flesta stora hushållsprodukterna. Observera att MasterCool-produkter, dialogugnar, Range cookers, hällar och kaffemaskiner inte är inkluderade i detta erbjudande.

Du kan boka en "Reparation med fast pris" genom att ringa vårt kundcenter på 08-562 29 000.
Observera att alternativet "Reparation med fast pris" endast är tillgängligt upp till 24 timmar före serviceteknikerns besök. Om du inte väljer tjänsten "Reparation med fast pris", så gäller våra standardarbetspriser och priserna i reservdelslistan.

Nej, du kan inte längre ändra betalningsmetoden när teknikern redan har kommit till produktens uppställningsplats. Du har dock möjlighet att annullera tjänsten “Reparation med fast pris” upp till 24 timmar före servicebesöket.

Nej, tjänsten “Reparation med fast pris” kan bara väljas vid bokningen av servicebesöket eller senast 24 timmar före teknikerbesöket. Om du inte har valt alternativet “Reparation med fast pris” före besöket, så gäller vanliga servicepriser. 

Om du har flera produkter som behöver repareras kan du välja tjänsten “Reparation med fast pris” för var och en av produkterna eller låta en av produkterna repareras till standardpris.

Om du väljer en kombination av de två prismodellerna, så betalar du “Reparation med fast pris” upp till 3495,00 SEK plus standardarbetskostnaderna och de reservdelar som krävs för att reparera den extra produkten. Om du låter flera produkter repareras samtidigt så betalar du endast en st besökssavgift.

En kombination av de två prismodellerna är ett särskilt bra alternativ om en av dina produkter endast har ett litet fel.

Om teknikern inte hittar något fel i produkten genomför teknikern ett utförligt underhåll vid servicebesöket, för att säkerställa att produkten även kommer fungera felfritt framöver. Detta underhåll innehåller alla Mieles vårdande medel som krävs för detta. Våra tekniker kan även ge dig råd om hur du får ut det bästa av din produkt och ge dig tips om underhåll och skötsel.

Tjänsten “Reparation med fast pris” är inte tillgänglig för MasterCool-produkter, dialogugnar, Range Cooker, hällar och kaffemaskiner.
Där utöver innefattas följande fel inte av tjänsten “Reparation med fast pris”:

  • Tvättmaskiner och torktumlare: trummor och lager. Reparationen av produkten är inte längre lönsam.
  • Kyl-/frysprodukter: byte av kylmedelgaser eller kompressorer. Reparationen av produkten är inte längre lönsam.
  • Hällar: glasplattor
  • Reservdelar som inte har något samband med det ursprungligt anmälda felet. Ytterligare reservdelar som behövs, som inte har något samband med det anmälda felet och ska byggas in, kan anges separat i fakturan.
  • Montering och fastsättning för: gashällsbärare, brännare och vridknappar, all interiör utrustning för kylskåp, till exempel dörr-/glashyllor, alla fryslådor och torktumlarfilter. Lucktätningsringar som du inte underhåller enligt bruksanvisningen.
  • Kosmetiska delar/manöverpaneler
  • Produktdelar av glas, som förflyttats, repats eller har gått sönder.
  • Alla produktdelar som bevisligen har underhållits felaktigt och inte enligt bruksanvisningen.
  • Alla produkter för vilka Miele eller en av Miele auktoriserad servicepartner redan har genomfört ett servicebesök och för vilka en diagnos/ett kostnadsförslag har gjorts för det anmälda felet.
  • Alla Miele Professional-produkter eller hushållsprodukter som används för professionellt bruk.

Du får en 12 månaders garanti på utförda servicearbeten, med början vid reparationsdatumet.
Om det ursprungliga felet återkommer inom denna tidsperiod, så reparerar vi produkten utan kostnad. Förutsättningen för detta är att aktuell produkt är installerad enligt gällande föreskrifter, att den underhålls enligt tillverkarens instruktioner och inte används på ett felaktigt sätt.

Om detta inte är fallet så måste teknikern genomföra en feldiagnos på uppställningsplatsen. Om diagnosen visar att felen inte hänger samman med den ursprungliga reparationen, så är kunden skyldig att stå för teknikerns arbetskostnader. Teknikern erbjuder antingen en ytterligare “Reparation med fast pris” eller betalning av framkörningsavgiften inklusive reservdelar och eventuella merarbeten. Beroende på vilket alternativ som enligt teknikerns rekommendation är det mest prisvärda. Om kunden bestämmer sig för att inte använda rekommendationen, så debiteras den normala framkörningsavgiften för teknikerns arbete.

Vi bedömer en reparation som icke lönsam om aktuell produkt inte längre kan repareras eller en reparation inte rekommenderas på grund av produktens ålder eller felets karaktär.

Om reparationen av produkten utifrån vår bedömning inte lönar sig ekonomiskt på grund av produktens ålder eller felets typ eller om det inte längre finns tillgängliga reservdelar, så erbjuder Miele dig en ny produkt. Här räknas kostnaderna för tjänsten “Reparation med fast pris” in i kostnaden för den nya produkten. Detta innebär att servicebesöket är kostnadsfritt. Detta erbjudande gäller upp till 90 dagar efter teknikerbesöket.
Om reparationen av produkten bedöms som icke lönsam vid det första servicebesöket och om kunden bestämmer sig för att inte byta ut produkten direkt hos Miele eller att köpa den någon annanstans, så debiterar Miele (dotterbolag) den vanliga avgiften för servicebesöket.

Tjänsten “Reparation med fast pris” räknas bara in om den nya produkten till rekommenderat försäljningspris köps direkt från Miele. Miele har rätt att utesluta specifika modeller eller åtgärder från tjänsten “Reparation med fast pris”. Våra rådgivare informerar dig gärna om vilka modeller som är tillgängliga.

   

Vill du boka ett teknikerbesök?

Vi tar gärna emot ditt reparationsärende online eller via telefon.

Du bokar en “Reparation med fast pris” genom att ringa vårt servicecenter på 05-562 29 000. Det går även att boka en standardreparation online (gäller inte dammsugare, fristående kaffemaskiner eller FashionMaster).

Uppåt